Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Zoznam aktívnych projektov administrovaných na PS STU:

 

Univerzitný vedecký park STU - II. fáza

Zoznam ukončených projektov administrovaných na PS STU:

Vybudovanie experimentálnej overovacej jednotky zameranej na biotechnologickú produkciu špeciálnych chemikálií

Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie

Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach

Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach – II. etapa

Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov

Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 (NanoNet 2)

Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II

Veterno - solárny elektrický akumulačný systém

Výskum biotechnológií v spolupráci s akademickou sférou

Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie

Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR

Centrum excelentnosti bezpečnostného výskumu

Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov

Knowledge discovery-štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania

Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny

Vývoj betónových konštrukcií akumulačných vákuových nádrží

Vývoj metód razenia veľkoobjemových energetických studní

Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií

Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb

Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku

Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

Univerzitný vedecký park STU Bratislava

 

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/2015/20150703_VA-01.jpg

 

   „Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“