Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Projektové stredisko STU je univerzitné pracovisko, ktoré zabezpečuje administráciu realizácie a implementácie univerzitných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a tiež poskytuje podporu a poradenstvo pre ostatné súčasti STU v súvislosti s čerpaním štrukturálnych fondov EU. Projektové stredisko STU tiež zabezpečuje komunikáciu s fakultami a ostatnými organizačnými zložkami a súčasťami STU pri implementácii, monitoringu, kontrole termínov a následného výkazníctva príslušným orgánom implementácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (VA). Projektové stredisko STU tak pomáha zabezpečovať jednotný, koordinovaný a v súlade s právnymi predpismi vykonávaný proces pri realizácii projektov zo štrukturálnych fondov EÚ s cieľom minimalizovať riziká neoprávnených výdavkov. Projektové stredisko zabezpečuje tiež administráciu realizácie a implementácie dotačných rozvojových projektov. Projektové stredisko STU riadi riaditeľ.