Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Činnosť Projektového strediska STU (PS STU), ako centrálne financovanej súčasti STU, je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet Rektorátu STU.

Ďalšími zdrojmi financovania činnosti strediska okrem prostriedkov z STU, sú v závislosti od spôsobu financovania a miery spolufinancovania schváleného v Zmluve o NFP/partnerstve aj z príspevku ERDF/ESF a štátneho rozpočtu.