Prejsť na obsah
Know-how centrum

Know how centrum STU (KHC STU) sa organizačne člení na:

1. Univerzitný technologický inkubátor (UTI), ktorý najmä:

    • zabezpečuje aktivity a služby potrebné pre podporu vzniku podnikov (Program InQb) a ich rozvoja v prvých štádiách
    • spolupracuje s ďalšími poradenskými, vzdelávacími, finančnými a inými inštitúciami podieľajúcimi sa na rozvoji predmetných firiem.

1.1 Univerzitný technologický inkubátor (UTI):

a) Inkubátor Programu InQb 

b) Inkubátor Univerzitného vedeckého parku STU - Science City v Bratislave

c) Inkubátor Univerzitného vedeckého parku STU - CAMBO v Trnave

d) Inkubátor Centra výskumu veľkoobjemových nádrží

e) Inkubátor Centra výskumu studní

 

2. Kancelária spolupráce s praxou (KSP), ktorá zabezpečuje:

    • koordináciu aktualizácie údajovej bázy o výskumných aktivitách na univerzite, správu príslušných databáz a ich využívanie prostredníctvom Internetu pre manažment univerzity a propagáciu v rámci aktivít Informačných systémov KHC STU,
    • koordináciu aktivít propagujúcich výsledky výskumnej činnosti osobností a kolektívov STU v rámci aktivít Redakcie KHC STU,
    • ochranu duševného vlastníctva STU.

2.1 Pracovisko Centrum pre transfer technológií UVP (CTT UVP)

2.2 Pracovisko Centrum pre ochranu duševného vlastníctva UVP (CODV UVP)