Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu: prof. Ing. P. Horváth, CSc.

Miestnosť: UD 104 (Vazovova 5, prízemie vľavo) 

Téma
Prednášateľ
MS Windows. Stručný popis  systému, prostredia, plochy.   Ing. J. Kicko
Popis súborov, vytvorenie presúvanie, kopírovanie, mazanie súborov Ing. J. Kicko
Ukladanie dát z digitálneho fotoaparátu na HDD PC, na USB kľúč Ing. J. Kicko
Internet - služby  Internetu, zdroj informácií, vyhľadávanie v internete Ing. J. Kicko
Internet - praktické rady, e-shopy Ing. J. Kicko
Elektronická pošta I.  Základy Webmailu, vytvorenie poštového konta GMAIL Ing. J. Kicko
Elektronická pošta II. Používanie mailu Ing. J. Kicko
Interaktívna komunikácia v Internete I. – popis, a používanie Hangouts Ing. J. Kicko
Praktické používanie Hangouts , prenos videa, konferenčná komunikácia Ing. J. Kicko
Aplikácie Google: Disk, Fotografie, Dokumenty, Tabuľka, Prezentácie Mapy, YouTube, Správy, Ing. J. Kicko
Vkladanie súborov (textu , obrázkov a pod.) z Internetu do dokumentov Ing. J. Kicko
Vkladanie obrázkov a úprava obrázkov Ing. J. Kicko
Prehľad SW na správu súborov z digitálneho fotoaparátu Ing. J. Kicko
SW na vytvorenie prezentácie z digitálnych fotografií Ing. J. Kicko