Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant študijného odboru: prof. Ing. P. Horváth, CSc.

Predpokladom pre prijatie na Windows 10 a novinky je ovládanie PC na úrovni absolventa II. ročníka Prenosné počítače (prístup k Windows 10, ovládať počítač, periférie a prácu so súbormi). K výučbe sa využívajú PC v počítačovej učebni , frekventanti môžu nosiť i vlastné notebooky so systémom Windows 10.

Windows 10 a novinky I
Windows 10 a novinky II

Windows 10 a novinky I

Miestnosť: UD 104  (Vazovova 5, prízemie vľavo)                                   Čas: 15:00 – 17:00 hod. 

Téma
Prednášateľ
Windows 10 - úvod, história, názvoslovie, pracovná plocha, ponuka Štart, panel úloh Ing. M. Babinský
Príslušenstvo a ostatné súčasti Ing. M. Babinský
Práca so súbormi – vyhľadávanie, správa a zálohovanie súborov Ing. M. Babinský
Pripojenie na internet. Prehliadanie webu Ing. M. Babinský
Aplikácie (programy) - spustenie a ukončenie, ovládanie Ing. M. Babinský
Ďalšie aplikácie z obchodu a internetu Ing. M. Babinský
Užívateľské nastavenie a riešenie problémov (Troubleshooting) Ing. M. Babinský
Google Chrome, Mozilla Fairfox - ovládanie, prispôsobenie, bezpečnosť, synchronizácia
Ing. M. Slezák
Účet Google - ovládanie, ochrana účtu a bezpečnosť. Služby, , archivácia. Ing. M. Slezák
Webové albumy Google Fotografie a Zonerama Ing. M. Slezák
Novinky – v úprave fotografií Ing. M. Babinský
Novinky – úložiská (Google disk, ...) Ing. M. Babinský
Domáca sieť a prepojenie audio, video zariadení Ing. M. Babinský
Záverečné diskusné fórum s vyhodnotením Ing. M. Babinský, Ing. M. Slezák

Windows 10 a novinky II

Miestnosť: UD 104  (Vazovova 5, prízemie vľavo)                                   Čas: 15:00 – 17:00 hod. 

Téma
Prednášateľ
Windows 10 - úvod, história, názvoslovie, pracovná plocha, ponuka Štart, panel úloh Ing. M. Babinský
Príslušenstvo a ostatné súčasti, Windows update Ing. M. Babinský
Práca so súbormi – kopírovanie a presun súborov a priečinkov, vyhľadávanie, správa a zálohovanie súborov Ing. M. Babinský
Pripojenie na internet. Prehliadanie webu, Vyhľadávanie.  Ing. M. Babinský
Aplikácie (programy) - spustenie a ukončenie, ovládanie Ing. M. Babinský
Ďalšie aplikácie, ktoré nevyužívajú MS účet
(hudba, filmy a pod.)
Ing. M. Babinský
Užívateľské nastavenie a prispôsobenie. Údržba a riešenie problémov (Troubleshooting) Ing. M. Babinský
Systém a Nástroje na správu Ing. M. Babinský
Ovládanie a prispôsobenie prehliadačov G. Chrome a M. Fairfox Ing. M. Slezák
Pošta Gmail - novinky Ing. M. Slezák
Úprava fotografií Ing. M. Babinský
Úložiská Ing. M. Babinský
Prepojenie počítačov a iných zariadení (domáca sieť) Ing. M. Babinský
Záverečné diskusné fórum s vyhodnotením Ing. M. Babinský, Ing. M. Slezák