Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant študijného odboru: prof. Ing. P. Horváth, CSc.

Predpokladom pre prijatie na Windows 10 a novinky je ovládanie PC na úrovni absolventa II. ročníka Prenosné počítače (prístup k Windows 10, ovládať počítač, periférie a prácu so súbormi). K výučbe sa využívajú PC v počítačovej učebni , frekventanti môžu nosiť i vlastné notebooky so systémom Windows 10.

Windows 10 a novinky I
Windows 10 a novinky II

Windows 10 a novinky I

Miestnosť: UD 104  (Vazovova 5, prízemie vľavo)                                   Čas: 15:00 – 17:00 hod. 

V akademickom roku 2020/2021 sa ročník neotvára

Téma
Prednášateľ
Windows 10 - úvod, história, názvoslovie, pracovná plocha, ponuka Štart, panel úloh Ing. M. Babinský
Príslušenstvo a ostatné súčasti Ing. M. Babinský
Práca so súbormi – vyhľadávanie, správa a zálohovanie súborov Ing. M. Babinský
Pripojenie na internet. Prehliadanie webu Ing. M. Babinský
Aplikácie (programy) - spustenie a ukončenie, ovládanie Ing. M. Babinský
Ďalšie aplikácie z obchodu a internetu Ing. M. Babinský
Užívateľské nastavenie a riešenie problémov (Troubleshooting) Ing. M. Babinský
Google Chrome, Mozilla Fairfox - ovládanie, prispôsobenie, bezpečnosť, synchronizácia
Ing. M. Babinský
Účet Google - ovládanie, ochrana účtu a bezpečnosť.
Služby, archivácia.
Ing. M. Babinský
Webové albumy Google Fotografie a Zonerama Ing. M. Babinský
Novinky  v úprave fotografií Ing. M. Babinský
Novinky – úložiská (Google disk, ...) Ing. M. Babinský
Domáca sieť a prepojenie audio, video zariadení Ing. M. Babinský
Záverečné diskusné fórum s vyhodnotením Ing. M. Babinský

Windows 10 a novinky II

Miestnosť: UD 104  (Vazovova 5, prízemie vľavo)                                   Čas: 15:00 – 17:00 hod. 

V akademickom roku 2020/2021 sa ročník neotvára

Téma
Prednášateľ
Windows 10 - úvod, história, názvoslovie, pracovná plocha, ponuka Štart, práca s oknami... Ing. M. Babinský
Príslušenstvo a ostatné súčasti Ing. M. Babinský
Práca so súbormi – vyhľadávanie, správa a zálohovanie súborov Ing. M. Babinský
Pripojenie na internet. Prehliadanie webu Ing. M. Babinský
Aplikácie (programy) - spustenie a ukončenie, ovládanie Ing. M. Babinský
Ďalšie aplikácie z obchodu a internetu Ing. M. Babinský
Systém a Nástroje na správu, Nastavenie a prispôsobenie Ing. M. Babinský
Užívateľské nastavenie a prispôsobenie. Údržba a riešenie problémov (Troubleshooting) Ing. M. Babinský
Najpoužívanejšie prehliadače, nastavenia, záložky, bezpečnosť na internete Ing. R. Stovíček
Založenie a ochrana účtu Google. Komunikácia pomocou Gmail. Ing. R. Stovíček
Ďalšie aplikácie Google (mapy, fotografie, dokumenty) Ing. R. Stovíček
Novinky – úprava fotografií a videí Ing. M. Babinský
Novinky – úložiská (Google disk, ...) Ing. M. Babinský
Záverečné diskusné fórum s vyhodnotením Ing. M. Babinský,
Ing. R. Stovíček