Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu: prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.

Starostlivosť o telesné a duševné zdravie I
Starostlivosť o telesné a duševné zdravie II
Starostlivosť o telesné a duševné zdravie III

Starostlivosť o telesné a duševné zdravie I

Miestnosť: UE 229  (Vazovova 5, prvé poschodie vľavo)    Čas: 10.30 - 12.30 hod.  

Téma

Prednášateľ

Podpora duševného zdravia výživou prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
Ako sa starať o pamäť PaedDr. M. Čunderlíková
Vplyv faktorov prostredia na imunitný systém človeka Ing. A. Šovčíková, PhD.
Cielené posilňovanie imunity Ing. A. Šovčíková, PhD.
Pozitívne myslenie a jeho vplyv na zdravie človeka PhDr. I. Schuller, CSc.
Kritéria správnej výživy prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
Liečivé rastliny ako zdroj prírodných liečiv I. doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Rehabilitačná liečba a jej význam MUDr. J. Mareček
Starostlivosť o vzhľad vo vyššom veku doc. Ing. J. Hojerová, PhD.
Bytová hygiena - súčasť zdravého života doc. Ing. J. Hojerová, PhD.
Riešenie náročných životných situácií PhDr. D. Fabián, CSc.
Biorytmy doc. RNDr. E. Ferencová, CSc.
Slnečná aktivita a jej vplyv na zdravie človeka doc. RNDr. E. Ferencová, CSc.
Ako žiť s artritídou MUDr. J. Veselý

Prednášky sa konajú vždy v piatok dopoludnia.

Starostlivosť o telesné a duševné zdravie II


Miestnosť: aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, prízemie    Čas: 10.30 - 12.30 hod.

Téma

Prednášateľ

Zobrazovacie metódy v medicíne doc. RNDr. E. Ferencová, CSc.
Acidobázická rovnováha organizmu prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
Stopové prvky a ich úloha v prevencii civilizačných chorôb doc. MUDr. I. Kajaba, CSc.
Liečivé rastliny, ako zdroj prírodných liečiv II doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Relaxačné cvičenia MUDr. J. Mareček
Úspešné starnutie z pohľadu psychológa Mgr. L. Čičmancová. PhD.
Právnické minimum I JUDr. Ľ. Vodička
Prevencia onkologických chorôb MUDr. Z. Piňáková
Siličné drogy - Aromaterapia - éterické oleje  doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Psychológia životnej múdrosti PhDr. D. Fabián, CSc.
Pohybová aktivita seniorov Mgr. A. Cepková, PhD.
Liečivá a lieky doc. MUDr. T. Stankovičová, CSc.
Ako pôsobia lieky doc. MUDr. T. Stankovičová, CSc.
Prevencia kardiovaskulárnych ochorení MUDr. K. Tesárová

Prednášky sa konajú vždy v piatok dopoludnia.

Starostlivosť o telesné a duševné zdravie III


Miestnosť: UE 229  (Vazovova 5, prvé poschodie vľavo)     Čas: 10.30 - 12.30 hod.

Téma

Prednášateľ

Magnetické pole v diagnostike a liečbe doc. RNDr. E. Ferencová, CSc.
Joga ako optimálna pohybová aktivita seniorov Júlia Fidesová
Finančná gramotnosť pre seniorov Ing. Mgr. O. Hromníková 
Minerálne látky a ich úloha v prevencii civilizačných chorôb doc. MUDr. I. Kajaba, CSc.
Starostlivosť o zrak MUDr. H. Pišteková
Psychológia rodiny PhDr. D. Fabián, CSc.
Právnické minimum II JUDr. Ľ. Vodička
Chirurgické zásahy pri artritíde MUDr. J. Veselý
Psychosomatická medicína MUDr. K. Tesárová
Varovné signály organizmu prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
Rastlinné drogy doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Očista organizmu prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
Detoxikácia organizmu prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
Poznanie a múdrosť PhDr. I. Schuller, CSc.

Prednášky sa konajú vždy v piatok dopoludnia.