Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu: prof. Ing. M. Miko, DrSc.

Potraviny a zdravie človeka I
Potraviny a zdravie človeka II
Potraviny a zdravie človeka III


Potraviny a zdravie človeka I


Miestnosť:UE 229  (Vazovova 5, prvé poschodie vľavo)
Téma Prednášateľ
Správnou výživou k trvalému zdraviu MUDr. K. Babinská, PhD.
Tráviaca sústava človeka MUDr. K. Babinská, PhD.
Význam vlákniny vo výžive prof. Ing. M. Miko, DrSc.
Lipidy a zdravie prof. Ing. Š. Schmidt, CSc.
Vitamíny vo výžive doc. Ing. R. Uherová PhD
Význam vody pre človeka, nápoje MUDr. K. Babinská, PhD.
Diabetická diéta - súčasť komplexnej liečby cukrovky MUDr. P. Minárik, PhD.
Bielkoviny ako základný zdroj výživy prof. Ing. P. Šimko, DrSc.
Kombinovanou stravou k zdraviu a redukcii hmotnosti prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
Diéty vo výžive chorých a zdravých ľudí doc. MUDr. I. Kajaba, CSc.
Nadvýživa a podvýživa doc. MUDr. I. Kajaba, CSc.
Zdravotné riziká z prídavných a kontaminujúcich látok Ing. Z. Bírošová, CSc 
Kontrola kvality potravín Ing. M. Kováčová, PhD.
Bezchybnosť a zdravotná neškodnosť potravín prof. Ing. Ľ. Valík, PhD.

 Prednášky sa konajú vždy vo štvrtok odpoludnia.


Potraviny a zdravie človeka II

 

Miestnosť: UE 229  (Vazovova 5, prvé poschodie vľavo)
Téma Prednášateľ
Potraviny ako ich nepoznáme doc. RNDr. P. Siekel, CSc.
Najdiskutovanejšie témy vo výžive MUDr. A. Béderová, CSc.
Geneticky modifikované potraviny doc. RNDr. P. Siekel, CSc.
Vegetariánstvo a iné alternatívne formy výživy MUDr. K. Babinská, PhD.
Obilniny a ich význam vo výžive Ing. M. Kováčová, PhD.
Mliekárske  výrobky a ich význam vo výžive doc. Ing. M. Greifová, PhD.
Mäso a mäsové výrobky vo výžive Ing. L. Staruch, PhD.
Pochutiny vo výžive – čaj doc. Pharm.Dr. J. Augustín, CSc.
Infekcie a intoxikácie z potravín prof. RNDr. D. Hudecová, PhD.
Toxinogénne huby a mykotoxíny v potravinách prof. RNDr. D. Hudecová, PhD.
Pochutiny vo výžive - káva doc. Pharm.Dr. J. Augustín, CSc.
Alergické reakcie na potraviny MUDr. D. Čomajová, CSc.
Výživa a metabolické choroby doc. MUDr. I. Kajaba, CSc.
Falšovanie potravín Ing. M. Kováčová, PhD.

 Prednášky sa konajú vždy vo štvrtok odpoludnia

.

Potraviny a zdravie človeka III

Miestnosť:  UE 229  (Vazovova 5, prvé poschodie vľavo)

Téma Prednášateľ
Výživa a choroby srdca MUDr. K. Tesárová
Cholesterol, vysoký tlak a výživa prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
Stravovanie a životospráva po 50 - tke MUDr. K. Tesárová
Funkčné potraviny doc. Ing. R. Uherová PhD
Probiotiká a zdravie doc. Ing. M. Greifová, PhD
Fytochemikálie v potravinách prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
Výživové  doplnky I prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
Výživové  doplnky II prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
Biopotraviny doc. Ing. R. Uherová, PhD.
Koreniny a byliny vo výžive doc. Ing. R. Uherová, PhD.
Prírodné farbivá v potravinách Ing. M. Kováčová, PhD.
Prečo potrebujeme E-čka doc. Ing. R. Uherová PhD.
Vplyv skladovania na významné zložky potravín doc. Ing. R. Uherová PhD. 
Konzervácia potravín Ing. Z. Kohajdová, PhD.

Prednášky sa konajú vždy vo štvrtok predpoludním.