Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant študijného odboru: prof. Ing. P. Horváth, CSc.

Študijný odbor Digitálna fotografia zahŕňa základy práce s fotografickým prístrojom (ovládanie základných funkcií prístroja, oboznámenie sa s rôznym nastavením týchto funkcií a ich praktické využitie), ako i základy fotografovania ako procesu, prácu s kompozíciou, námetom, výtvarnou a tematickou zložkou obrazu. Primeraný čas je venovaný aj spracovaniu digitálnej fotografie na počítači.

Spôsob výučby vyžaduje, aby záujemca o tento študijný odbor vlastnil digitálny fotoaparát, mal primerané vedomosti a zručnosti v práci s PC a prístup k internetu aj mimo počítačovej učebne. Typ fotografického prístroja nie je rozhodujúci. 

Absolventi predstavili svoje práce na výstavách fotografií, ktoré sa konali v mesiaci jún 2012 v Kultúrnom stredisku obvodu Bratislava III a v mesiaci máj 2014 vo vestibule Fakulty architektúry STU, v rokoch 2016 a 2017 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave.

Digitálna fotografia I
Digitálna fotografia II
Digitálna fotografia III

Digitálna fotografia I

Miestnosť: UD 104 (Vazovova 5, prízemie vľavo) 

Téma
Prednášateľ
Stručné dejiny fotografie.
Popis princípu vzniku digitálnej fotografie
Ing. A. Smidžár
Ovládanie fotoaparátu. Základné nastavenie.
Základné režimy
Ing. A. Smidžár
Jednoduché fotografovanie v interiéri.
Základné cvičenie na tému  portrét/podobenka
Ing. A. Smidžár
Zátišie, close-up, makro (teória) Ing. A. Smidžár
Fotografovanie close-up/makro v interiéri
(praktické cvičenia)
Ing. A. Smidžár
Clona, čas, ISO, hĺbka ostrosti - základné pojmy Ing. A. Smidžár
Predvoľba clony/predvoľba času. Av/Tv
– základné režimy pre ovládanie aparátu
Ing. A. Smidžár
Zhrnutie získaných vedomostí a praktických skúseností Ing. A. Smidžár
Fotografovanie v parku, asistovaná vychádzka Ing. A. Smidžár
Základy kompozície Ing. A. Smidžár
Fotografovanie v meste. Kompozičné pravidlá v praxi Ing. A. Smidžár
Svetlo vo fotografii (Teória) Práca so svetlom Ing. A. Smidžár
Fotografovanie v Botanickej záhrade Ing. A. Smidžár
Ako mať dobré fotografie z dovolenky Ing. A. Smidžár

  

Digitálna fotografia II

Miestnosť: UD 104 (Vazovova 5, prízemie vľavo) 

Téma
Prednášateľ
Opakovanie základných pojmov. Prehľad fotografických žánrov Ing. P. Marek
Dokumentárna a reportážna fotografia (teória). Ing. P. Marek
Fotografovanie dokumentu na tému: „Návšteva výstavy v rámci Mesiaca fotografie“ (praktická časť) Ing. P. Marek
Spracovanie dokumentárnej fotky na PC/Zoner. Vytváranie „príbehu“ Ing. P. Marek
Fotografovanie v ateliéri - portrét (teória+prax).
Základy práce v ateliéri
Ing. P. Marek
Návšteva fotoateliéru - fotenie portrétu (prax).
Základy práce so svetlom
Ing. P. Marek
Úprava portrétnej fotografie. Spracovanie fotiek z ateliéru. Úprava fotiek pre web.
Práca na PC/Zoner (prax)
Ing. P. Marek
História fotografie. Digitálna vs. klasická fotografia. Výhody/nevýhody každej techniky. Špecifiká čiernobielej fotografie Ing. P. Marek
Kreatívne spracovanie fotografie v PC/Zoner. Prevod fotografie do ČB. Úprava fotiek pre web/FB. (prax) Ing. P. Marek
Kompozícia a svetlo. Kreatívne postupy vo fotografii. Výtvarné efekty (prax) Ing. P. Marek
Krajina a architektúra vo fotografii.(teória) Ing. P. Marek
Fotenie v krajine - krajinné zátišie. (prax)
Asistovaná vychádzka - Horský park
Ing. P. Marek
Úprava krajinárskej fotografie v PC/Zoner. (prax) Ing. P. Marek
Výber z ročníkových tém pre prezentáciu na výstave. Príprava portfólií absolventov Ing. P. Marek

  

Digitálna fotografia III

Miestnosť: UD 104 (Vazovova 5, prízemie vľavo) 

Téma
Prednášateľ
Prehľad fotografických žánrov. Dejiny fotografie (teória) Ing. P. Marek
Tlač fotografií. Minilaby, inkjetová tlač, ofset. Úprava fotografií pre tlač (teória) Ing. P. Marek
Mesiac fotografie. Komentovaná návšteva vybranej výstavy - opakovanie fotografovania dokumentu (prax) Ing. P. Marek
Fotografovanie s moderovaným svetlom. Domáci improvizovaný ateliér (teória) Ing. P. Marek
Vianočný portrét - štylizovaný portrét s rekvizitami. Fotografovanie v ateliéri - darček pod  stromček (prax) Ing. P. Marek
Upravovanie fotografií v PC/Zoner
- riešenie individuálnych problémov pri úprave
Ing. P. Marek
Fotografovanie do RAW formátu. Aké prináša výhody? (teória) Ing. P. Marek
Triky domáceho improvizovaného ateliéru v praxi. Masívne úpravy v PC – až za hranicami fotografie Ing. P. Marek
Krajina/Architektúra vo fotografii Ing. P. Marek
Zostavenie výstavnej prezentácie - idea jednotlivých prezentácii. Nočná fotografia Ing. P. Marek
Nočná fotografia – fotografovanie v exteriéri.
Nočné mesto (prax)
Ing. P. Marek
Spracovanie fotografií z predchádzajúceho stretnutia na PC. Individuálne riešenie problémov pri spracovaní (prax) Ing. P. Marek
Fotovychádzka Ing. P. Marek
Finálny výber fotografií na ročníkovú výstavu/web prezentáciu Ing. P. Marek