Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu: Ing. Ľ. Lešinská, PhD.

Architektúra a zeleň záhrady I
Architektúra a zeleň záhrady II

Architektúra a zeleň záhrady I

Miestnosť: A212 (Vazovova 5, 1. posch., zasadačka)              Čas: 13:00 - 15:00

Téma Prednášateľ
Koncepcia záhrady, filozofia tvorby, štýly v záhradnej architektúre Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Architektonická zložka záhrady - význam v organizácii plochy záhrady Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Spevnené plochy - odpočívadlo, terasa, vstupné plochy, chodníky, dlažby Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Priestorové prvky v záhrade - oplotenie, záveterné steny, pergoly, altánok, prístrešok Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Vodné plochy a línie - fontána, jazierko, potôčik, vodopád, drobné vodné prvky  Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Kozuby, grily, ohniská a ich umiestnenie, záhradný nábytok - stabilný a mobilný Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Osvetlenie záhrady, úpravy terénu - oporné múry, drenážovanie, hospodárenie s vodou Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Vegetačná zložka záhrady - význam pri tvorbe priestoru záhrady Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Ihličnaté a vždyzelené dreviny - pôsobenie, použitie a vytváranie skupín Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Listnaté dreviny - stromy a kríky, popínavky, solitéry a pozadie, živé ploty Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Okrasné byliny - letničky, dvojročky, cibuľoviny - ich pôsobenie a použitie Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Okrasné byliny - trvalky, vodné a močiarne rastliny, trávy - ich pôsobenie a využitie Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Vegetačné plochy - trávnik a náhrady trávnika, fenologický kalendár pre záhradu Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Exkurzia do vybranej záhrady Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Ing. arch. K. Kristiánová, PhD.

Prednášky sa konajú vždy vo štvrtok odpoludnia.

Architektúra a zeleň záhrady II

Miestnosť: A212 (Vazovova 5, 1. posch., zasadačka)              Čas: 13:00 - 15:00

Téma Prednášateľ
Ako navrhnúť záhradu na svojom pozemku /orientácia, klíma, pôda, VS/ Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Malá a veľká záhrada - podmienky, návrhy na využívanie Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Mestská, vidiecka, rekreačná, osadová záhrada
- náplň a príklady riešenia  
Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Ekologická záhrada a recyklácia materiálov (biotických aj abiotických) Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Úžitková záhrada a ovocný sad, intenzívne a extenzívne využitie Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Vždyzelená záhrada a vresovisko, vyššie a nižšie rastliny, plazivky Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Vodná záhrada, vodné, močiarne a pobrežné rastliny
Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Rozárium, moderná ružová záhrada a sprievodné rastliny Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Stepná záhrada s cibuľovinami, štr-ková záhrada a sukulenty Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Strešná a balkónová záhrada, preno-sné rastliny, jednorazová výzdoba Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Alpínium a skalka, nízke dreviny a skalničky na rôzne stanovištia Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Kvetinová záhrada a trvalky ako solitéry, farebné ladenie záhonov Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Zelené steny a pohľadové zábrany, popínavé rastliny - dreviny a byliny Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Exkurzia do špecifickej záhrady Ing. Ľ. Lešinská, PhD.
Ing. arch. K. Kristiánová, PhD.

Prednášky sa konajú vždy vo štvrtok odpoludnia.