Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Prihlášku treba podať do 9. januára 2009

Prihláška obsahuje:

  • Samotná prihláška - Application for Admission   
  • Životopis - Curriculum Vitae (max. 2 A4 pages) 
  • Motivačný list - Letter of Motivation (max. 2 A4 pages) 
  • Odporúčanie - Letter of Recommendation
  • Získané diplomy oficiálne preložené do angličtiny alebo nemčiny - Certificates of previous Degrees (Transcripts and Diploma in English or German language or certified translations) 
  • Osvedčenie o ovládaní anglického jazyka (ak máte) - Certificate of English language (if applicable)
  • Fotografia - One passport photo
  • Kópia pasu - Copy of your passport

Kompletnú prihlášku pošlite na:
Vienna University of Technology
Continuing Education Center
Operngasse 11/017
1040 Vienna
AUSTRIA