Prejsť na obsah
Softvérové licencie

Licencovanie produktov Microsoft
Kópie programového vybavenia

Kontakt:
Ing. Jozef Kicko
Centrum výpočtovej techniky STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
tel.: 0918 669 185
e-mail: jozef.kicko@stuba.sk