Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie  
Meno:  doc. Rosenberg Michal, CSc.,
Ing. Hronská Helena, PhD.,
Mgr. Krištofíková Ľudmila
Katedra:  Katedra biochemickej technológie
Typ:  patent
Názov:  Kmen mikroorganismu Nocardia sp.
Štát udelenia/uznania: Česká republika
Dátum:  16.1.2002
Meno:  doc. Ing. Prousek Jozef, CSc.
Ing. Maro Ladislav,
Katedra:  Katedra environmentálneho inžinierstva
Typ:  patent
Názov:  Způsob čištění vod na bázi Fentonovy reakce
Štát udelenia/uznania: Česká republika
Dátum:  14.3.2002


Strojnícka fakulta

Meno: Ing. Morávek Ivan
Katedra:  Katedra výrobných systémov
Typ:  patent
Názov:  Locher fuer Papier oder folienfoermiges Material DE 100 51 625 A1
Štát udelenia/uznania: Nemecko
Dátum:  2.5.2002
   
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Meno:   doc. Ing. Márius Pavlovič, CSc.
Katedra:   Katedra jadrovej fyziky a techniky
Typ:   patent
Názov:   Iono - optický systém pre rotačnú gantry
Štát udelenia/uznania:  Dánsko
Dátum:   5.11.2002
Meno:   bc. Peter Blšták, bc. Marián Horváth
bc. Peter Lacko, bc. Marián Lekavý
Katedra:   Katedra informatiky a výpočtovej techniky
Typ:   ocenenie
Názov:   Pamätný list svätého Gorazda za úspešnú reprezentáciu Slovenska v medzinárodnej súťaži družstiev študentov bakalárskeho štúdia v navrhovaní počítačových systémov
Štát udelenia/uznania: USA
Dátum:   1.6.2002

Fakulta architektúry
Meno:   Doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.,
Diplomant - Ivana Lisická
Katedra:   Katedra ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí
Typ:   ocenenie
Názov:   Cena Medzinárodnej jury prehliadky
Štát udelenia/uznania: Bielorusko
Dátum:   16.9.2002
Meno:   Doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.,
Diplomant - Marek Hollý
Katedra:   Katedra ochrany a tvorby v pamiatkovm prostredí
Typ:   ocenenie
Názov: Diplom II. stupňa
Štát udelenia/uznania: Bielorusko
Dátum:   16.9.2002
Meno:   Ing. arch. Jara Lalková, PhD.,
Diplomant - Veronika Kapišinská
Katedra:   Katedra ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí
Typ:   ocenenie
Názov: Cena Bieloruského zväzu architektov
Štát udelenia/uznania: Bielorusko
Dátum:   16.9.2002

Materiálovotechnologická fakulta
Meno:   Doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc.
Katedra:   Katedra aplikovanej mechaniky
Typ:  ocenenie
Názov:  Čestný profesor IžGTU
Štát udelenia/uznania: Rusko
Dátum:   11.2.2002
Meno:   Mgr. Juraj Miština
Katedra:   Katedra odbornej jazykovej prípravy
Typ:  ocenenie
Názov:  Európska značka pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní
Štát udelenia/uznania: Belgicko
Dátum:   9.12.2002