Prejsť na obsah
Verejnosť

archív

január 2021

 • 29.01.2021
  • Vedenie STU podporuje vyhlásenie UK k novele vysokoškolského zákona
   „Vedenie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave podporuje Vyhlásenie Univerzity Komenského k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku a pripája sa k nemu. Autonómnosť vysokých škôl a samosprávnosť ich riadenia považujeme za dôležité piliere demokracie a jeden zo základných výdobytkov Novembra 1989. Zásadne nesúhla...
 • 21.01.2021
  • V Bratislave sa rysuje špičkové centrum vedy, výskumu a inovácií
   V znamení spolupráce dvoch najlepších slovenských univerzít – Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied sa už úspešne rozvíja niekoľko významných projektov. Nový spoločný zámer všetkých troch inštitúcií spolu s Bratislavským samosprávnym krajom, Mestom Bratislava a ďalšími potenciálnymi partnermi verejného i súkromného sektora ...
 • 12.01.2021
  • Komisia prípad preverí, závery zužitkujeme
   Všetky pochybnosti súvisiace s dizertačnou prácou rakúskej exministerky Christine Aschbacherovej preverí osobitná komisia pod vedením prorektora STU Alojza Kopáčika. Závery a odporúčania, ku ktorým komisia príde, využijeme na ďalšie zvýšenie kvality záverečných prác našich študentov. Dizertačná práca, ktorú už bývalá rakúska ministerka obhájila v roku 2020 na MTF STU v Trnave, sa koncom uplynuléh...