Prejsť na obsah
Verejnosť

2020

 • február

 • 07.02.2020
  • STU je lídrom novej platformy v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov
   Bratislava, 7. február 2019 - Najvyšší predstavitelia piatich výskumných univerzít (Slovenská technická univerzita, Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita vo Zvolene) založili spoločne so Zväzom automobilového priemyslu SR nové združenie UNIVNET s cieľom realizovať výskumno- vývojové aktivity v oblast...
 • 05.02.2020
  • STU získa vďaka spolupráci so SAV milión eur z programu H2020. Zabojuje o vedcov zo zahraničia
   Bratislava, 5. február 2020 - Príjemcom prestížneho grantu z programu H2020 je Slovenská akadémia vied, na projekte zameranom na prilákanie vedcov zo zahraničia bude SAV spolupracovať s STU a UK. Ide o pokračovanie projektu SASPRO, vďaka ktorému sa SAV v uplynulých rokoch podarilo prilákať na Slovensko 38 mladých vedcov. V projekte SASPRO2 už budú pokračovať naše tri ...
 • január

 • 31.01.2020
  • STU posilňuje kontakty so stredoškálmi, chce zvýšiť podiel VŠ študentov v STEM odboroch
   Politický apel podporiť vedu a výskum zároveň prináša výzvu – podnietiť záujem mladej generácie o technické študijné odbory. Pre krajiny regiónálnej inovačnej schémy (RIS), vrátane Slovenska, sa javí ako jedna z možností účasť v inovačných spoločenstvách (KIC) Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).  Zapojenie STU v inovačnom spoločenstve KIC EIT Manufacturing EIT ako nezávi...