Prejsť na obsah
Verejnosť

2020

 • október

 • 28.10.2020
  • Akademický senát STU schválil návrh na odvolanie rektora Miroslava Fikara
   Akademický senát STU na svojom zasadnutí dňa 26. októbra 2020 schválil návrh na odvolanie rektora Miroslava Fikara. Zo 42 senátorov (všetky hlasovacie lístky boli platné) hlasovalo za odvolanie 25, štrnásti boli proti a traja sa hlasovania zdržali. Miroslavovi Fikarovi v návrhu okrem iného vyčítali manažérske zlyhanie v kauze na Fakulte informatiky a informačných technológií STU. Takis...
 • september

 • 07.09.2020
  • Na STU sa konalo rokovanie rektorov platformy V7 a predsedu SAV
   Dňa 4.septembra 2020 sa na pôde STU v Bratislave uskutočnilo rokovanie rektorov Združenia V7 a predsedu SAV. Rokovanie malo dve časti. V prvej sa rektori a predseda SAV venovali viacerým dôležitým témam, ako je popularizácia vedy, navrhovanému modelu kreovania „SK Roadmap výskumných infraštruktúr“ zo strany MŠ VVaŠ SR a účasti slovenských inštitúcii v medzin...
 • február

 • 07.02.2020
  • STU je lídrom novej platformy v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov
   Bratislava, 7. február 2019 - Najvyšší predstavitelia piatich výskumných univerzít (Slovenská technická univerzita, Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita vo Zvolene) založili spoločne so Zväzom automobilového priemyslu SR nové združenie UNIVNET s cieľom realizovať výskumno- vývojové aktivity v oblast...
 • 05.02.2020
  • STU získa vďaka spolupráci so SAV milión eur z programu H2020. Zabojuje o vedcov zo zahraničia
   Bratislava, 5. február 2020 - Príjemcom prestížneho grantu z programu H2020 je Slovenská akadémia vied, na projekte zameranom na prilákanie vedcov zo zahraničia bude SAV spolupracovať s STU a UK. Ide o pokračovanie projektu SASPRO, vďaka ktorému sa SAV v uplynulých rokoch podarilo prilákať na Slovensko 38 mladých vedcov. V projekte SASPRO2 už budú pokračovať naše tri ...
 • január

 • 31.01.2020
  • STU posilňuje kontakty so stredoškálmi, chce zvýšiť podiel VŠ študentov v STEM odboroch
   Politický apel podporiť vedu a výskum zároveň prináša výzvu – podnietiť záujem mladej generácie o technické študijné odbory. Pre krajiny regiónálnej inovačnej schémy (RIS), vrátane Slovenska, sa javí ako jedna z možností účasť v inovačných spoločenstvách (KIC) Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).  Zapojenie STU v inovačnom spoločenstve KIC EIT Manufacturing EIT ako nezávi...