Prejsť na obsah
Verejnosť

2019

 • december

 • 03.12.2019
  • Výskumne a technicky orientované univerzity podpísali inovovanú zmluvu o Združení
   Bratislava, 2. december 2019 - Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podpísali v pondelok ...
 • október

 • 07.10.2019
  • STU je lídrom spolupráce v oblasti materiálového výskumu
   Slovenská technická univerzita, Slovenská akadémia vied a Trenčianska univerzita podpísali Memorandum o spolupráci.  Bratislava, 4. októbra 2019 - Vedeckovýskumné centrum excelentnosti pre materiálový a interdisciplinárny výskum (SlovakION) Slovenskej technickej univerzity, Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) Trenčianskej univerzity a Centrum pre využi...
 • september

 • 27.09.2019
  • Slovenská technická univerzita získala 10 miliónový výskumný grant
   Bratislava, 27. september 2019 - Od roku 2015 existuje na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave unikátny výskumný ústav ATRI a špičkové vedecké centrum SlovakION so zameraním na materiálový a interdisciplinárny výskum. Jeho súčasťou sú technológie špičkovej úrovne, napríklad 6-megavoltový iónový urýchľovač na analýzu a modifikáciu povrchu materiálov je jedným z mála zariadení tohto typu v...
 • 12.09.2019
 • jún

 • 05.06.2019
  • Vyjadrenie STU k zmene vysokoškolského zákona
   Slovenská technická univerzita vyjadruje nesúhlas so zmenou vysokoškolského zákona, ktorá ruší obmedzenie výkonu mandátu akademických funkcionárov Bratislava, 5. jún 2019 - 13. mája 2019 bola v NR SR prijatá novela vysokoškolského zákona, ktorá zrušila časové obmedzenie trvania mandátov rektorov, prorektorov, dekanov a prodekanov a teoreticky im umožnila aj doživotný výkon mandátu...
 • máj

 • 21.05.2019
  • Bratislava ako dynamické študentské mesto
   Bratislava ako dynamické študentské mesto Vyhodnotenie návrhov Medzinárodnej univerzitnej študentskej súťaže Bratislava, 20. máj 2019 – Už tento piatok (24.5.2019) vyhodnotíme najlepšie študentské tímy projektu MUNISS v Bratislave. Ide o medziuniverzitnú študentskú súťaž medzi mestami Bratislava a Brno. Tímy slovenských a českých študentov pracovali na súťažných zadaniach od októbra mi...
 • marec

 • 06.03.2019
  • STU už vedie Miroslav Fikar
   V piatok 1. marca 2019  bol poverený vedením STU prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. Úrad prevzal po  prof.h.c. prof.  Ing. Robertovi Redhammerovi, PhD., ktorý ukončil svoje pôsobenie na univerzite v posledný februárový deň. Miroslava Fikara vymenoval za rektora STU na funkčné obdobie 2019 – 2023  prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, a to 30. januára 2019. Riadny mand...
 • február

 • 08.02.2019
  • SlovakION medzi najlepšími z najlepších
   Projekt SlovakION, podaný Slovenskou technickou univerzitou, Ústavom výskumu progresívnych technológií na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave, sa umiestnil medzi najlepšími z najlepších v rámci programu Európskej komisie Horizon 2020 a výzvy Teaming. Projektový návrh, ktorý vznikol pod vedením hlavného koordinátora doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD. a kolektívu r...
 • január

 • 24.01.2019
  • Našli kľúč k vysokým teplotám supravodivosti?
   Supravodič je materiál s výnimočnými elektrickými a magnetickými vlastnosťami ako z rozprávky. Predstavme si elektrický prúd tečúci supravodivým káblom nekonečne dlho. Kábel sa pritom vôbec nezohrieva, a to sa ním prenáša 5-násobne viac energie, ako v obyčajnom elektrickom kábli. Alebo si predstavme superrýchle vlaky vznášajúce sa nad zemou, ktoré si uháňajú krajinou s&nbs...