Prejsť na obsah
Verejnosť

2021

 • júl

 • 27.07.2021
  • STU podporí projekty mladých vedcov sumou 96 500 eur
   Slovenská technická univerzita aj tento rok finančne podporí výskumné projekty mladých vedcov. V rámci grantovej schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov a programu na podporu mladých výskumníkov rozdelí celkovo 96 500 eur. Grant zo schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov slúži na krytie nákladov spojených s riešením výskumných (vedeckých, technických a...
 • 21.07.2021
  • Začala sa záverečná etapa revitalizácie budovy FEI STU za 7,5 milióna
   Modernizácia budov fakúlt a pracovísk Slovenskej technickej univerzity napreduje. V júli sa začala revitalizácia interiérových častí Fakulty elektrotechniky a informatiky, ktorá predstavuje poslednú, tretiu etapu modernizácie budovy FEI. Stavba a jej finančné krytie v rozsahu 7,5 milióna eur je súčasťou projektu ACCORD - Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií v...
 • 20.07.2021
  • STU podporuje výzvu inovátorov na urýchlené zjednodušenie verejného obstarávania
   Slovenskí inovátori vyzývajú vrcholových predstaviteľov štátu na urýchlenú účinnosť jednoduchších pravidiel verejného obstarávania. Chystaná novela zákona podľa nich prináša zjednodušenie verejného obstarávania pre vedecko-výskumné projekty v súkromnej sfére. Univerzity STU, UK a EU, SAV, mestá a samosprávne kraje však upozorňujú, že ide len o miernu úľavu, náročný proces verejného obsta...
 • jún

 • 29.06.2021
  • STU sa stala členom združenia Inteligentná mobilita Slovenska
   Slovenská technická univerzita sa stala členom záujmového združenia Inteligentná mobilita Slovenska (Smartmobility Slovakia). Zakladateľskú zmluvu podpísal poverený rektor Oliver Moravčík za účasti dekana Strojníckej fakulty Ľubomíra Šooša, koordinátora za STU. Združenie chce byť súčasťou podporného prostredia a aktívne pôsobiť v prospech rozvoja inteligentnej mobility na Slovensku. Združeni...
 • 28.06.2021
  • Akademický senát zvolil profesora Olivera Moravčíka za kandidáta na rektora STU
   Profesor Oliver Moravčík je kandidátom na rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Akademický senát STU ho zvolil väčšinou 28 hlasov z celkového počtu 38 prítomných členov. Nového rektora vymenuje do funkcie prezidentka Slovenskej republiky. Akademický senát STU napokon hlasoval o jednom kandidátovi, keďže prof. Jozef Peterka oznámil v deň volieb vzdanie sa kandi...
 • marec

 • 18.03.2021
  • STU má nový vnútorný systém kvality, účinný je od 1. apríla
   Vedecká rada STU v pondelok 15. marca 2021 schválila súbor dokumentov nového vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Bol to rozhodujúci krok prijímania tohto dôležitého rámca zabezpečovania kvality vzdelávania, tvorivých a ďalších činnosti v rámci našej univerzity. STU sa začne novým vnútorným systémom kvality ria...
 • 01.03.2021
  • STU vstupuje do protestu, vyhlásil akademický senát
   Akademický senát STU v Bratislave vyhlasuje, že Slovenská technická univerzita v Bratislave vstupuje od 1. marca 2021 do protestu proti politizácii verejných vysokých škôl. Ak minister školstva nestiahne prezentovaný návrh novely vysokoškolského zákona a nezmení sa aktuálna finančná politika ministerstva voči verejným vysokým školám, pristúpi univerzita v Bratislave k vyhl...
 • február

 • 22.02.2021
  • Vedecká rada STU odporúča ministerstvu stiahnuť návrh novely
   Vedecká rada STU nesúhlasí so spôsobom prípravy novely zákona o vysokých školách, považuje ho za účelový a odporúča predkladateľovi, aby návrh stiahol z legislatívneho procesu. VR STU podporuje vyhlásenie Vedenia STU, Akademického senátu STU a Univerzity Komenského k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku a pripája sa k nemu. Toto stanovisko p...
 • 11.02.2021
  • Európsky projekt s účasťou STU pomôže zlepšiť spoľahlivosť elektronických komponentov
   Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU sa zapojil do riešenia nového H2020 výskumného projektu „Intelligent reliability 4.0 (iRel40)” v rámci spoločného európskeho podniku ECSEL JU. Cieľ projektu je zlepšiť spoľahlivosť elektronických komponentov a systémov. Jeho výstupy posilnia výrobu a podporia udržateľný úspech investícií do tohto sektora v Európe. V dôsledku ...
 • január

 • 29.01.2021
  • Vedenie STU podporuje vyhlásenie UK k novele vysokoškolského zákona
   „Vedenie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave podporuje Vyhlásenie Univerzity Komenského k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku a pripája sa k nemu. Autonómnosť vysokých škôl a samosprávnosť ich riadenia považujeme za dôležité piliere demokracie a jeden zo základných výdobytkov Novembra 1989. Zásadne nesúhla...
 • 21.01.2021
  • V Bratislave sa rysuje špičkové centrum vedy, výskumu a inovácií
   V znamení spolupráce dvoch najlepších slovenských univerzít – Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied sa už úspešne rozvíja niekoľko významných projektov. Nový spoločný zámer všetkých troch inštitúcií spolu s Bratislavským samosprávnym krajom, Mestom Bratislava a ďalšími potenciálnymi partnermi verejného i súkromného sektora ...
 • 12.01.2021
  • Komisia prípad preverí, závery zužitkujeme
   Všetky pochybnosti súvisiace s dizertačnou prácou rakúskej exministerky Christine Aschbacherovej preverí osobitná komisia pod vedením prorektora STU Alojza Kopáčika. Závery a odporúčania, ku ktorým komisia príde, využijeme na ďalšie zvýšenie kvality záverečných prác našich študentov. Dizertačná práca, ktorú už bývalá rakúska ministerka obhájila v roku 2020 na MTF STU v Trnave, sa koncom uplynuléh...