Prejsť na obsah
STUBAčik

ms stubacik

STU ako prvá univerzita na Slovensku otvorila v septembri 2020 brány svojej

Súkromnej materskej školy Slovenskej technickej univerzity v Bratislave STUBAčik,

ktorá má sídlo na ŠD J. Hronca,

Bernolákova 2716/1, Bratislava.

Týmto spôsobom vychádza v ústrety svojim zamestnancom a študentom.

Viac o materskej škole
Nachádza sa v priestoroch ŠD J. Hronca (Bernolákova 2716/11, Bratislava vchod od Legionárskej ul.) a vznikla prerobením troch bývalých služobných bytov v zadnej časti internátu.
Jej zrekonštruované priestory si môžete pozrieť v našej  
fotogalérii  alebo aj v krátkom videu.
Zaujímavé otázky a odpovede na ne si prečítate aj v tomto rozhovore.

Materská škola je zaradená v sieti škôl. Materská škola je jednotriedna, s maximálnou kapacitou 22 detí, s vyučovacím jazykom slovenským.
Trieda bude vekovo zmiešaná (2,5−6 rokov, príp. deti s odloženou školskou dochádzkou). 
Do materskej školy je možné prijať deti zamestnancov STU, študentov, alebo doktorandov STU.

Výuka v materskej škole má vlastný školský vzdelávací programom „Malí vedci“, ktorý sa riadi štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.

Okrem celodennej starostlivosti plánujeme otvoriť aj tzv. denný stacionár (kapacita 5−7 detí).
Ten je určený pre študentov – rodičov, ktorým tak zabezpečí starostlivosť o ich dieťatko v čase, kým budú na vyučovaní alebo na skúške.....Viac o materskej škole
 

Ako prihlásiť dieťa do škôlky

  tu nájdete bližšie informácie: Zápis do materskej školy

  Školský rok 2021/2022

  Prevádzka materskej školy: od 7,00-16,30hod

  V školskom roku 2021/2022 prevádzka materskej školy začína

  dňa 02.09.2021 o 7,00hod

  Informácie o prevádzke materskej školy

  COVID-19

  Začiatok školského roka 2020/2021 je spojený s usmernením MŠVVaŠ SR v čase COVID-19.

  Usmernenia v čase COVID-19

  Kontakt

  tel: +421 910 493 435

  e-mail: stubacik@stuba.sk

  Mgr.Monika Khúlová, riaditeľka materskej školy
  tel: 0911 580 749
  e-mail: stubacik@stuba.sk

  Za realizačný tím:

  Ing. Jaroslava Maroszová, PhD. (kontaktná osoba)
  tel: 0905 431 206
  e-mail: jaroslava.maroszova@stuba.sk

  doc. Ing. Ladislav Štibranyi, CSc.
  tel.: 0905 448 001
  e-mail: ladislav.stibranyi@stuba.sk