Prejsť na obsah
Univerzita

ms stubacik

V septembri 2020 otvára STU ako prvá univerzita  na Slovensku brány svojej súkromnej materskej školy STUBAčik. Týmto spôsobom vychádza v ústrety svojim zamestnancom a študentom.

Viac o škôlke
Nachádza sa v priestoroch ŠD J. Hronca (Bernolákova 1, Bratislava) a vznikla prerobením troch bývalých služobných bytov v zadnej časti internátu.
Jej zrekonštruované priestory si môžete pozrieť v našej  
fotogalérii  alebo aj v krátkom videu.
Zaujímavé otázky a odpovede na ne si prečítate aj v tomto rozhovore.

Škôlka je jednotriedna, s maximálnou kapacitou 22 detí, s vyučovacím jazykom slovenským.
Trieda bude vekovo zmiešaná (2,5−6 rokov, príp. deti s odloženou školskou dochádzkou).
Výuka v škôlke je inšpirovaná Montessori pedagogikou s vlastným originálnym školským vzdelávacím programom „Malí vedci“, ktorý sa riadi štátnym vzdelávacím programom ISCED-O.

Okrem celodennej starostlivosti umožní aj tzv. denný stacionár (kapacita 5−7 detí).
Ten je určený pre študentov – rodičov, ktorým tak zabezpečí starostlivosť o ich dieťatko v čase, kým budú na vyučovaní alebo na skúške.

 

Ako prihlásiť dieťa do škôlky

  1. Stiahnite si prihlášku
    Prihláška na stiahnutie (dokument .pdf)
  2. Vyplňte a podpíšte prihlášku
  3. Pošlite prihlášku najneskôr do 30. 4. 2020
    na e-mailovú adresu:
    jaroslava.maroszova@stuba.sk

 

Po termíne uzávierky prihlášok bude zoznam záujemcov zaslaný na fakulty.
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa zamestnanca/študentka  fakulty je priamo v kompetencii  vedenia príslušnej fakulty.

 

Škôlku môžete  podporiť aj 2% z dane na Nadáciu STU pre rozvoj talentov.
Získané finančné prostriedky použijeme na  dobudovania technického zázemia  priestorov  škôlky (pivnica, práčovňa, sklady, sušiareň a pod.).

Pokiaľ sa rozhodnete náš projekt  podporiť a venovať mu svoje  2%, pošlite nám, prosím,  kópiu (scan) vyhlásenia o poukázaní 2% z daní z príjmov (jaroslava.maroszova@stuba.sk).
Tak budeme môcť darované prostriedky ľahko identifikovať a uplatniť na tento účel.

 

Za realizačný tím

Ing. Jaroslava Maroszová, PhD. (kontaktná osoba)
tel: 0905 431 206
e-mail: jaroslava.maroszova@stuba.sk

doc. Ing. Ladislav Štibranyi, CSc.
tel.: 0905 448 001
e-mail: ladislav.stibranyi@stuba.sk