Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Pôžičky pre študentov magisterského štúdia v rámci programu Erasmus+ so zárukou EÚ majú priaznivé podmienky splácania, ktoré vám môžu pomôcť financovať magisterské štúdium v krajine účastniacej sa programu Erasmus+.

Pôžičky majú podporiť postgraduálnych študentov a ochrániť ich pred finančnými ťažkosťami okrem iného pomocou týchto sociálnych záruk:

  • nie je potrebná nijaká zábezpeka zo strany študentov alebo rodičov, vďaka čomu je pôžička dostupná pre všetkých,
  • priaznivé, nižšie úrokové sadzby ako na trhu,
  • podmienky splácania, ktoré absolventom umožňujú začať splácať pôžičku, až keď si nájdu prácu (najneskôr dva roky po ukončení štúdia).

V súčasnosti poskytujú takéto pôžičky univerzity a banky v Španielsku, vo Francúzsku, v Spojenom kráľovstveTurecku, konkrétne pre odchádzajúcich študentov z uvedených krajín, ktorí pokračujú v postgraduálnom štúdiu v zahraničí, a študentov magisterského štúdia z iných krajín zúčastňujúcich sa na programe prichádzajúcich do Španielska, Francúzska, Luxemburska alebo Spojeného kráľovstva.

Vzhľadom na to, že sa do programu zapája stále viac inštitúcií z celej Európy, k dispozícii bude čoraz viac destinácií doktorandského štúdia. Očakáva sa, že do roku 2020 sa do programu zapojí približne 20 až 25 bánk.

Nedá sa však presne odhadnúť, kedy sa do programu zapojí konkrétna krajina, pretože dohody s bankami, agentúrami poskytujúcimi študentské pôžičky a univerzitami sa neuzatvárajú plošne, ale osobitne v každej krajine.


Trvanie

Môžete dostať pôžičku až do výšky 12 000 EUR na ročné magisterské štúdium alebo 18 000 EUR na dvojročné magisterské štúdium (alebo rovnocenné sumy v zahraničnej mene pre banky mimo eurozóny v závislosti od menových výkyvov).


Podmienky

Študentskú pôžičku môžete využiť, ak ste absolvovali bakalárske (alebo rovnocenné) štúdium a ste prijatý na úplné magisterské štúdium v inej krajine účastniacej sa programu.

Pôžičku môžete čerpať len vtedy, ak žijete v krajine účastniacej sa programu a zahraničné štúdium nemôžete absolvovať v krajine svojho pobytu ani v krajine, v ktorej ste získali prvú kvalifikáciu.

Pôžičku môžete získať len na štúdium na univerzite, ktorá je držiteľom Charty Erasmus+ pre vysokoškolské vzdelávanie.

Ak v zahraničí absolvujete len časť magisterského štúdia, na pôžičku nemáte nárok. Možno však máte nárok na grant z programu Erasmus+.

Úroková sadzba pri pôžičkách sa bude líšiť v závislosti od toho, v ktorej krajine má sídlo banka alebo inštitúcia poskytujúca financovanie. Každopádne však úroková sadzba bude nižšia ako štandardné komerčné sadzby.


Ako sa môžete prihlásiť

So žiadosťou o pôžičku sa obráťte na zúčastnené banky, univerzity alebo agentúry poskytujúce študentské pôžičky.

Španielska MicroBank (sociálna banka la Caixa) je prvou bankou, ktorá ponúkla pôžičky na magisterské štúdium v rámci programu Erasmus+ v roku 2015. Od júna 2016 začali poskytovať pôžičky na magisterské štúdium v rámci programu Erasmus+ so zárukou EÚ francúzske banky Banque Populaire a Caisse d’Epargne (obe sú súčasťou skupiny BPCE). V septembri 2016 sa k nim pridala írska úverová inštitúcia Future Finance, ktorá poskytuje pôžičky pre študentov odchádzajúcich zo Spojeného kráľovstva a prichádzajúcich do Spojeného kráľovstva.

Všetky uvedené banky (okrem Finansbank v Turecku) sa zameriavajú tak na odchádzajúcich, ako aj na prichádzajúcich študentov magisterského štúdia a o pôžičku musíte podať priamo v týchto bankách. Od decembra 2016 môžu študenti odchádzajúci z Turecka požiadať takisto o pôžičku od Finansbank.

V januári 2017 sa do schémy pôžičiek na magisterské štúdium v rámci programu Erasmus+ zapojila Luxemburská univerzita a prichádzajúcim študentom magisterských študijných programov ponúkla možnosť splácania registračných poplatkov a nákladov na ubytovanie.

Žiadosť musíte podať prostredníctvom pobočky banky, univerzity alebo online a musí obsahovať:

  • osvedčenie o poslednom ukončenom stupni vzdelávania pred magisterským štúdiom, o ktoré sa uchádzate,
  • doklad o zaplatení zápisného ALEBO písomné potvrdenie o prijatí na magisterské štúdium a s ním spojených nákladoch.


Ďalšie informácie

O podmienkach pôžičky pre študentov magisterského štúdia Erasmus+ sa dozviete na stránkach:


Viac informácií o pôžičkách pre študentov magisterského štúdia v rámci programu Erasmus+.

Základné informácie o pôžičkách pre študentov magisterského štúdia v rámci programu Erasmus+ z Európskeho investičného fondu.