Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

V dňoch 5. - 9. júna  2017 sa na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  uskutočnilo medzinárodné podujatie „International Erasmus+ Staff Week (IESW)“, organizované Útvarom medzinárodných vzťahov (ÚMV) STU.

Cieľovou skupinou medzinárodného  vzdelávacieho  podujatia/odborného školenia   boli zamestnanci útvarov medzinárodnej spolupráce univerzít krajín zapojených do programu Erasmus+.

Na medzinárodnom podujatí sa zúčastnilo  celkovo 24 účastníkov z 11 krajín Európy (Chorvátsko, Fínsko, Nemecko, Poľsko, Bulharsko, Portugalsko, Španielsko, Maďarsko, Grécko, Estónsko, Turecko) a  2 partnerských krajín programu Erasmus+ (Kazachstan a Sri Lanka), partneri projektu Erasmus+  International  Credit Mobility.

Účastníci IESW

Viac informácií

Program podujatia