Prejsť na obsah
Verejnosť

Oto Görner, moderátor: „Aktuálnemu problému digitálnej bezpečnosti sa bude venovať aj novootvorené výskumné centrum v Bratislave. Vysokoškolákom zo Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského ponúka priestor na konzultácie pri príprave vedeckých prác a tiež na experimenty v oblasti informačnej bezpečnosti."
Mária Galliková, redaktorka: „O tom, ako funguje skrytý počítačový vírus či iný škodlivý kód, sa budú môcť učiť aj slovenskí vysokoškoláci a to vďaka novému spoločnému projektu slovenských univerzít a softvérovej firmy Eset. Vo výskumnom centre ich budú učiť priamo bezpečnostní experti. Základy reverzného inžinierstva bude v letnom semestri učiť aj Robo Lipovský z Esetu."
Robo Lipovský, Eset: „Programovanie si asi každý vie predstaviť. Človek má nejakú myšlienku, nápad a to musí pretaviť do formy fungujúceho kódu. Reverzné inžinierstvo je presný opak. To znamená, že dostaneme nejaký cudzí kód, o ktorom nič nevieme, a musíme zistiť, ako to funguje. V Esete využívame túto disciplínu práve na analýzu škodlivého kódu, malwaru, aby sme proti nemu vedeli bojovať."
Mária Galliková: „Spomínané výskumné centrum je podľa rektora Univerzity Komenského Karola Mičietu prvým krokom k vybudovaniu rozsiahlejšieho centra excelencie pre informačnú bezpečnosť na Slovensku. Rektor Slovenskej technickej univerzity Róbert Redhammer na novom projekte vyzdvihuje previazanie vzdelávania, výskumu a podnikania."
Róbert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: „Presne v duchu Cambridgeského fenoménu – aby nové poznatky zo škôl sa pretavovali do nových podnikateľských zámerov, aby podporovali vznik nových podnikov a nových pracovných príležitostí, a aby nositeľmi týchto myšlienok boli kreatívni mladí ľudia s dobrým vzdelaním."
Mária Galliková: „Vzdelávanie v oblasti reverzného inžinierstva je vo svete ojedinelé. Na Slovensku sa jeho základom bude po prvý raz priúčať dvadsaťštyri vysokoškolákov."