Prejsť na obsah
Verejnosť

Výšku dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy považujú za nedostatočnú. Preto sa organizácie v spoločnom vyhlásení zhodli na tom, že požiadajú o navýšenie o 60 miliónov eur v roku 2019.
Vysokoškolské reprezentácie v zastúpení Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), Rady vysokých škôl (RVŠ) a Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) chcú zvýšiť financovanie verejných vysokých škôl z verejných zdrojov každoročne o 60 miliónov eur mimo Európskych investičných a štrukturálnych fondov, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd. Uviedli to v utorok na spoločnom tlačovom brífingu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Reprezentácie vysokých škôl pripomenuli spoločnú deklaráciu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy a partnerských organizácií zo 17. februára 2016 a svoje každoročné uznesenia k financovaniu vysokých škôl z verejných zdrojov, v ktorých pravidelne upozorňujú na nedostatočné financovanie vysokých škôl. Preto sa organizácie v spoločnom vyhlásení zhodli na tom, že požiadajú o navýšenie o 60 miliónov eur v roku 2019.
"Požadujeme úpravu rozpočtu v prospech vysokých škôl tak, aby to bolo možné smerovať na kvalitu vysokých škôl," povedal viceprezident SRK Robert Redhammer. Podotkol, že v programovom vyhlásení vlády je podpora kvality vysokých škôl. "Urobili sa nejaké kroky, tak minimálne navýšenie o túto čiastku 60 miliónov eur si myslím, že by bolo vhodným signálom pre mladých ľudí, že v tejto krajine nám na nich záleží," dodal.
Výšku dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy považujú vysokoškolské reprezentácie za nedostatočnú. Ako uviedol počas tlačovej konferencie predseda RVŠ Martin Putala, návrh rozpočtu túto požiadavku nespĺňa. Podľa neho sa navrhuje financovanie verejných vysokých škôl len na úrovni z roku 2018 po zohľadnení tohtoročnej valorizácie.
Podľa Redhammera sa týmto nevytvárajú podmienky na zlepšovanie kvality vzdelávacej a výskumnej činnosti a konkurencieschopnosti verejných vysokých škôl v medzinárodnom rozmere.
Šancu získania prioritne vyššej dotácie na vysoké školstvo vidia organizácie vysokých škôl predovšetkým vo zvyšovaní podielu financovania verejných vysokých škôl z HDP, čím by sa SR pri ich financovaní približovala k priemeru členských štátov EÚ a postupne aj vyspelým krajinám sveta.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu by malo mať v roku 2019 k dispozícií 1,36 miliardy eur, z toho zo štátneho rozpočtu 1,27 miliardy eur a zo štrukturálnych fondov, vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, 88,8 milióna eur. Vyplýva to z navrhovaného rozpočtu na roky 2019-2021, ktorý 10. októbra schválila vláda.

https://www.dobrenoviny.sk/c/147773/vysokoskolske-reprezentacie-pozaduju-zvysit-rozpocet