Prejsť na obsah
Verejnosť

Študenti Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (STU) vytvorili počítačovú hru, ktorá testuje dôveru ľudí v umelú inteligenciu. Skúmajú v nej, aké charakteristiky by mal mať hlas robotov, dronov či komunikačných systémov, aby sa s ním ľudia vedeli stotožniť, dôverovať mu a poslúchnuť jeho rady. Agentúru SITA o tom informovala manažérka pre komunikáciu STU Andrea Settey Hajdúchová.
Vedúci tímu mladých informatikov Eduard Kuric tvrdí, že dôvera ľudí v umelú inteligenciu je téma, ktorá ich ako informatikov zaujíma. Má podľa neho veľký dopad na budúci rozvoj inteligentných technológií v praxi. "Navyše, jedinečné bolo aj zadanie - išlo o úplne opačný postup, aký sa bežne pri vývoji hier, rôznych aplikácii či webov používa. Museli sme odbúrať čokoľvek, čo by mohlo ovplyvňovať hráča pri rozhodovaní. Rôzne vizuálne stvárnenie avatarov môže u hráča vyvolať sympatie (emócie). Avatari nesmeli mať rôzne farby, tvary, ani vlastné mená, riešili sme aj ich umiestnenie na obrazovke, pretože aj to môže ovplyvniť preferenciu. Ich rady museli byť úplne rovnocenné. V priebehu hry sa pritom musí hráč na základe ich rád rozhodnúť minimálne 25-krát,“ vysvetľuje Kuric.
Projekt spojil študentov a výskumníkov na Slovensku, ale aj v USA a v Argentíne. Tím pod vedením docenta Štefana Beňuša z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a s partnermi zo zahraničia (Univerzita v Buenos Aires, Columbia University v New Yorku) získal grant na tento výskum z americkej vládnej agentúry Air Force Office for Scientific Research. Informatici zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave mali za úlohu vyvinúť hru, v ktorej by sa minimalizoval vplyv iných faktorov ako hlasu radcov – avatarov na rozhodovanie hráčov. Hráč na začiatku odpovie na niekoľko otázok, čím sa získa základná vzorka hlasu na neskoršie prispôsobovanie sa avatarov. Hru hráč ovláda hlasom, takže avatari sa jeho reči prispôsobujú aj počas hry. Model na prispôsobovanie hlasu vyvíja partnerský tím z Oddelenia analýzy a syntézy reči Ústavu Informatiky Slovenskej akadémie vied. Hra je dostupná v slovenčine, ale je možné jazyk vymeniť napríklad za angličtinu, španielčinu i iné. Zatiaľ mali študenti z STU vytvoriť avatarov, ktorých reč sa líši len hlasitosťou a rýchlosťou. Ak by výskum pokračoval, je možné pridať ďalšie charakteristiky hlasu radcov.
Hru budú testovať na Slovensku a pravdepodobne aj na univerzitách v Argentíne a v USA. Pri testovaní na Fakulty informatiky a informačných technológií STU plánuje tím využiť nové Výskumné centrum používateľského zážitku UXI (User eXperience and Interaction). Laboratórium vybudovala Slovenská technická univerzita v rámci projektov Univerzitného vedeckého parku Science city Bratislava. Výskumné centrum zahŕňa dve pracoviská vybavené senzormi sledovania pohľadu (eyetracking), hĺbkovými kamerami na záznam emócií a senzormi, ako EEG na monitorovanie synaptických potenciálov nervových buniek mozgu, EKG, a ďalšími senzormi.
Výsledky tohto základného výskumu informatici využijú pri ďalších projektoch – najmä pri dizajnovaní smart aplikácií, ktoré hlasovo komunikujú s používateľom, alebo pri kalibrácii dôveryhodnosti automatických a robotických systémov, ktoré spolupracujú s ľuďmi pri riešení úloh.