Prejsť na obsah
Verejnosť

Anton Gbur, moderátor: „Slovensko je priemyselnou krajinou, no väčšina inovácií vzniká v zahraničí. Podľa odborníkov je to problém pre budúci rozvoj priemyslu. Dierou v systéme je aj nedostatočné prepojenie vedy a praxe.“
Jana Obrancová, redaktorka: „Hoci u nás vznikajú inovácie, v porovnaní so zahraničím ťaháme za kratší koniec.“
Alex Beljajev, prezident Zväzu strojárskeho priemyslu: „Slovensko robí nejaké inovácie, ale je otázne, či tie inovácie pre budúcnosť slovenského priemyslu postačujú. A na to, aby sme sa v tom zlepšili, je skutočne potrebné dneska spojiť vedeckú obec, výskumné inštitúcie, výrobné podniky, vládu na to, aby sme jednoducho sa v tomto smere posunuli ďalej.“
Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave: „My si žijeme v dvoch bublinách - akademická obec v jednej a na strane druhej podniky. Lebo my univerzity sme nie hodnotení za to, akú máme spoluprácu s praxou. My sme hodnotení za to, aké články nám vyjdú vo svetových databázach a aké máme citácie.“
Jana Obrancová: „Lepšiemu prepojeniu odborníkov a praxe by mala pomôcť aj novovzniknutá platforma, takzvané Smart Innovation Forum, ktorá sa stretla aj na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre. Slovenský priemysel by mala dopredu posunúť aj konkrétnymi skúsenosťami s úspešnými inováciami z praxe.“
Martin Jesný, analytik Revue priemyslu: „Vznikla potreba nejakým spôsobom zdieľať informácie z podnikov, kde sa také niečo podarilo a posúvať ich skúsenosti a vedomosti aj do ďalších firiem. Cieľom je dať dokopy zaujímavú komunitu manažérov s inými dôležitými ľuďmi, ktorí môžu mať na toto vplyv. To sú napríklad vedci, pretože novátorské poznatky, ktoré oni vytvárajú v rámci svojej práce, môžu priemyslu často pomôcť.“
Jana Obrancová: „Na Slovensku je pomerne nízka snaha aj o registráciu patentov. Zatiaľ čo napríklad vo Švajčiarsku si ročne na milión obyvateľov podá prihlášku na patent sedemsto ľudí, na Slovensku je to len asi tridsať ľudí na milión obyvateľov. Patenty, hoci ide len o myšlienky, sú pritom aj odborníkmi považované za tovar s najvyššou možnou pridanou hodnotou v priemysle.“