Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita podniká kroky na zvýšenie ochrany patentov, ktoré sa zrodia na jej pôde. Rektor STU Oliver Moravčík a prokurista spoločnosti inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. Radovan Čechvala podpísali  vo štvrtok 7. júla Zmluvu o poskytovaní odborných služieb v oblasti priemyselných práv a práv obdobných priemyselným právam so zameraním na oblasť pôsobenia ako je strojársky priemysel, automobilový priemysel, materiálové technológie, výrobné systémy a zariadenia a elektrotechnika.

„Na základe zmluvy budú texty patentových a iných prihlášok odborne spracované tak, aby ochrana predmetov priemyselného vlastníctva STU bola adekvátne zabezpečená,“ vysvetlila riaditeľka Know-how centra STU Lucia Rybanská. Kvalitné spracovanie prihlášok je dôležitým krokom k získaniu potrebnej ochrany predmetov priemyselného vlastníctva STU, čoho výsledkom môže byť aj udelenie licencie na vynález pre komerčného partnera.

Spoločnosť inventa je jednou z najstarších patentových kancelárií na Slovensku. Bola založená v roku 1990 a sídli v Bratislave. Kancelária zabezpečuje široký rozsah služieb v oblasti práv duševného vlastníctva, vrátane zastupovania pred slovenským Úradom priemyselného vlastníctva ako aj pred Európskym patentovým úradom (EPO) a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). inventa sa vzhľadom na svoje rozsiahle skúsenosti venuje technickým riešeniam vo všetkých oblastiach vedy a techniky a poskytuje konzultačné služby a zastupovanie v oblasti patentov, ochranných známok, dizajnov a úžitkových vzorov.