Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita v Bratislave v spolupráci s partnermi z Maďarska (BME v Budapešti) a Slovinska (JSI v Ljubljane) organizuje od 28. augusta do 7. septembra 2022 vzdelávací kurz s názvom „Train the Trainers“. 

Kurz je organizovaný v rámci medzinárodného projektu ENEEP (European Nuclear Experimental Educational Platform), ktorý koordinuje STU. V rámci deviatich pracovných dní účastníci strávia tri intenzívne dni na každom partnerskom pracovisku, kde sa budú venovať praktickým činnostiam.

Kurz je určený pre lektorov, mladých univerzitných pracovníkov a školiacich pracovníkov z praxe, ktorí majú záujem získať ďalšie skúsenosti z oblasti vzdelávania v jadrovom inžinierstve. Z tematického hľadiska pozostáva kurz zo simulačných a experimentálnych aktivít na dvoch výskumných reaktoroch a v špeciálnom laboratóriu jadrovej fyziky a techniky. Pre uchádzačov z krajín Európskej únie a Európskeho obchodného priestoru sú náklady kurzu plne hradené z prostriedkov projektu.

Zaregistrovať sa treba do 1. augusta prostredníctvom odkazu:

https://www.eneep.org/application/demonstration-courses/demonstration-course-application/

Viac informácií o vzdelávacom kurze nájdete na:

https://www.facebook.com/eneep.org