Prejsť na obsah
Verejnosť

  V sobotu 26.9. a v nedeľu 27.9.2015 sa uskutočnil veľtrh vzdelávania „The European Higher Education Fair Kazakhstan 2015“ v Almate v Kazachstane. Na veľtrhu sa prezentovalo 80 vystavovateľov (univerzít, akademických inštitúcií i agentúr) z celej Európy a Kazachstanu. Zo Slovenska sa  veľtrhu zúčastnili: Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,  Slovenská akademická informačná agentúra  a Slovenská technická univerzita v Bratislave.        

Veľtrh bol otvorený každému, kto mal záujem dozvedieť sa o možnostiach štúdia na niektorom z programov a stupňov vysokoškolského štúdia v Európe. Prezentovalo sa nielen v stánkoch, ale aj v užších pracovných skupinách a sekciách, kde bola možnosť nadviazania bližšej spolupráce ešte intenzívnejšia.

Po prvýkrát sa aj STU v Bratislave rozhodla prezentovať svoje fakulty a ponúkané študijné programy vo vzdialenom zahraničí (doteraz len v ČR)  s cieľom upriamiť pozornosť zaujímavej cieľovej skupine -  potenciálnym študentom z Kazachstanu.

Útvar medzinárodných vzťahov STU v spolupráci s Útvarom práce s verejnosťou pripravili pútavú výzdobu stánku/výstavnej kóje  zaujímavého dizajnu  a propagačné materiály, ktoré boli poskytované záujemcom o štúdium (letáky, brožúry, perá, ceruzky a pripínacie odznaky s logom STU). Samotnú prezentáciu STU v Almate realizovali prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy doc. Š. Stanko a zamestnanci Útvaru medzinárodných vzťahov -  Dr. J. Štefánková a Dr. I. Prelovský.

Po ukončení veľtrhu sa konala 28.9.2015 konferencia „The Cooperation in the higher‐education sphere between the European Union and the Republic of Kazakhstan".

Viac o podujatí:

Zoznam vystavovateľov

http://www.ehef.asia/fairs/eu-kazakhstan-fair-2015

 logo
 univerzita

ehef
ehef
ehef
ehef
ehef
ehef
ehef
ehef
ehef
ehef
ehef
ehef
ehef
ehef
ehef