Prejsť na obsah
Verejnosť

Vo štvrtok 14. júla sa na pôde STU stretli reprezentácie Óbuda University Budapešť a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom stretnutia bolo zintenzívnenie doterajšej spolupráce oboch inštitúcií v oblastiach výskumu a vzdelávania.

Stretnutie nadviazalo na novembrovú návštevu rektora Óbuda University Budapešť Levente Kovácsa v Bratislave a jeho diskusiu s rektorom STU Oliverom Moravčíkom. Na júlovej schôdzke sa okrem oboch rektorov zúčastnili aj prorektori STU a dekani, respektíve prodekani fakúlt oboch univerzít. 

Po prezentáciách oboch univerzít a diskusií zameranej na špecifikovanie styčných oblastí perspektívnej spolupráce sa dekani fakúlt Univerzity Óbuda mali možnosť bližšie oboznámiť s výskumnými centrami a študijnými programami na jednotlivých fakultách STU v Bratislave a na MTF v Trnave.