Prejsť na obsah
Verejnosť

Napriek tomu, že národné projekty CVTI SR – NISPEZ až NISPEZ III k 31. 12. 2015 skončili, väčšina prístupov do EIZ funguje v normálnom režime aj naďalej, a to na základe tzv. Letter of Intent, ktorými CVTI SR vydavateľom elektronických informačných zdrojov (ďalej len EIZ) deklaruje záujem pokračovať v predplatnom aj naďalej.

CVTI SR sa uchádza o analogický projekt „NISPEZ IV“, ktorého predmetom je aj zabezpečenie prístupov do EIZ v novom programovom období (OP VaI). Nie je však vyriešené finacovanie projektu.

Z tohto dôvodu CVTI SR nevie garantovať časový priebeh uzatvárania nových zmlúv na prístup do jednotlivých EIZ na obdobie rokov 2016 – 2021/23.

Preto je možné očakávať, že v určitých prípadoch sa môže vydavateľ EIZ rozhodnúť, že prístupy do EIZ na Slovensku zastaví pokiaľ sa daná situácia nevyrieši. Nateraz došlo k pozastaveniu prístupu do databázy IEEE/IEL Electronic Library (IEL) od 1. 2. 2016.