Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor Oliver Moravčík a predsedníčka výboru Univerzitnej odborovej organizácie STU Anna Ujhelyiová dnes podpísali Kolektívnu zmluvu na rok 2022.

„Som rád, že napriek komplikovanej situácii a neskorému rozdeleniu dotácie pre vysoké školy sme dokázali v relatívne krátkom čase spracovať a vyjednať kolektívnu zmluvu,“ povedal po podpise rektor STU Oliver Moravčík.

„Aj ja vyslovujem spokojnosť, že sa nám konečne podarilo dopracovať k podpisu kolektívnej zmluvy STU na rok 2022. Chcem touto cestou vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jej príprave,“ dodala predsedníčka UOO STU Anna Ujhelyiová.

V kolektívnej zmluve sú už dlhodobo zakomponované zaujímavé benefity pre zamestnancov STU, ktoré ostali v nezmenenej forme. Zároveň sa podarilo vyjednať ďalší benefit a o príspevok na zdravotnú pomôcku zamestnancom. Zmenila sa aj výška príspevku zamestnávateľa (2,80 eur), ako aj výška príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu (0,75 eur). Celková suma finančného príspevku na stravovanie pre všetky prípady poskytovania je v sume 3,55 eur.