Prejsť na obsah
Verejnosť

Prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy doc. Štefan Stanko a prorektor pre vedu a výskum prof. Stanislav Biskupič prijali dňa 23.11.2015 na pôde STU návštevu z akademickej inštitúcie ECE Paris - École D´Ingénieurs, Francúzko. Okrem Julie Pidell - vedúcej oddelenia medzinárodných vzťahov a Stephánie Le Marec - zástupkyne oddelenia pre prijímanie a propagáciu ECE Paris boli členmi návštevy i Hervé Guillermet - atašé pre vedeckú, univerzitnú a administratívnu spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva v Slovenskej republike a  Jessica Joyau zodpovedná za projekty v oblasti akademickej spolupráce. Cieľom návštevy bolo nadviazanie konkrétnej spolupráce na spoločných projektoch v oblasti vzdelávania, akademickej mobility a kooperácie v špecifických oblastiach.

Návšteva kolegov z  Francúzska pokračovala na našej univerzite v stredu 25.11.2015 návštevou ATRI - Ústavu výskumu progresívnych technológií a laboratórií MTF STU v Trnave. Kolegov z ECE Paris prijal prorektor STU a zároveň riaditeľ ATRI prof. Moravčík, jeho zástupca doc. Strémy a ďalší kolegovia-výskumníci z ústavu.

delegácia ECE Paris
delegácia ECE Paris
Delegácia ECE Paris
ECE
ECE