Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita má vo svojich radoch nového profesora. Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 13. júla vymenovala prorektora STU Maximiliána Strémyho za profesora v odbore automatizácia.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas príhovoru k novým vysokoškolským profesorom zdôraznila, že Slovensko potrebuje, aby krajinu neopúšťali talentovaní a kvalifikovaní ľudia. Poukázala tiež na to, že vďaka vzdelaniu, vedeckým schopnostiam, kreativite a skúsenostiam môžu noví profesori vychovávať, kultivovať a inšpirovať našu mladú vysokoškolskú generáciu. „Očakávam, že vysoké školy a univerzity budú aj vďaka vám centrami excelentnosti, ale aj osvietenosti, kritického myslenia, racionality, kultivovanej diskusie, tolerancie a slušnosti. Slovensko to potrebuje viac než kedykoľvek doteraz," dodala hlava štátu.

„Dôležitý je človek a jeho vôľa. Zdvihnúť sa toľkokrát, koľkokrát padne a ísť za tým, čo si predsavzal. Všetko ostatné sú výhovorky,“ povedal v reakcii na vymenovanie svoje motto čerstvý profesor Maximilián Strémy.

 

Vedecká rada STU schválila návrh na vymenovanie docenta Strémyho za profesora na zasadnutí 18. októbra 2021. V návrhu okrem iného uviedla, že doc. Strémy sa profiluje ako odborník v riadiacich systémoch najmä na báze PLC. Počas posledných akreditácií sa podieľal na tvorbe viacerých predmetov a študijných programov. V pedagogickom procese od roku 2002 zabezpečoval viacero predmetov – od programovo orientovaných (informačne technológie, základy programovania, algoritmy a pod.) až po automatizačné (základy automatizácie, technické prostriedky automatického riadenia a pod.). Ťažiskom jeho profilácie je predmet Programovateľné logické automaty , ktorý doteraz garantuje a prednáša. Je autorom učebných textov a skrípt a spolugarantom v študijnom programe Modelovanie a simulácia procesov (III. stupeň štúdia). Bohaté pedagogické skúsenosti uplatnil ako vedúci viac ako 46 bakalárskych prác, 25 diplomových prác. Bol školiteľom doktorandov, vedúcim prác v rámci Študentskej vedeckej odbornej činnosti, iniciátorom projektu Zaži Uni, ktorý je orientovaný na propagáciu štúdia na MTF STU a spolupracuje na medzinárodnom doktorandskom seminári. Poznatky z prístupov a riešení aplikovaného vývoja a vedeckej školy sa aktívne snažil prenášať do vzdelávacieho procesu a k študentom vo všetkých spomenutých predmetoch priamo (zadania, projekty a pod.), alebo pri tvorbe obsahu a sylabov, či technickom vybavení učební, ktoré realizoval spolu s kolegami. Študenti oceňujú najmä projektové zameranie riešení úloh a aktívnu spoluprácu v nadväznosti na progresívne prístupy (napr. Mozgové rozhranie pri riadení pomocou EEG signálov), čo vyústilo aj do dlho dobejšieho mimo vzdelávacieho projektu Think & GO. Profesor Strémy je považovaný za erudovaného a vyhraneného pedagóga, s prístupom ku kreatívnym a inovatívnym formám výučby. Jeho pedagogické pôsobenie a prístup ku študentom bolo ocenené v ankete MTF STU Učiteľ roka 2020 medzi študentmi i cenou rektora STU Učiteľ roka 2020.

Významnou súčasťou vedeckovýskumnej činnosti prof. Strémyho je riešenie projektov aplikovaného vývoja a výskumu v grantových schémach, ale aj pre hospodársku prax. Dominantnou črtou orientácie jeho projektovej činnosti je realizácia a zodpovednosť za riešenie medzinárodných projektov s hlavnou orientáciou na projekty H2020, ale i významné projekty štrukturálnych fondov Európskej únie. Mimoriadnym úspechom bolo získanie významného projektu v medzinárodných výzvach Horizon2020, kde STU vystupovala v úlohe koordinátora projektu spolu s inštitútmi ako Fraunhofer, TU Dresden a najmä Helmholtzov inštitút v Drážďanoch. Významnou súčasťou jeho vedeckého profilu sú aplikácie interdisciplinárnych prístupov z oblasti Priemyslu 4.0.

Zdroj: TASR