Prejsť na obsah
Verejnosť

Informačný deň LEIT & FET venovaný tematickým oblastiam „Vedúce postavenie priemyslu“ a „Budúce a vznikajúce technológie“ programu HORIZONT 2020 sa bude konať dňa 9. septembra 2014 v Aule Dionýza Ilkoviča Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Mýtna ul. 36, Bratislava.

 

Oblasti, na ktoré je informačný deň zameraný:

- ICT,
- nanotechnológie,
- vesmír a
- budúce a vznikajúce technológie

 

Program informačného dňa nájdete na stránke http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/narodne-kontaktne-body-pre-horizont-2020/informacny-den-leit-fet.html?page_id=9219, kde zároveň nájdete aj link na registráciu.