Prejsť na obsah
Verejnosť

Študenti z Ukrajiny, záujemcovia o študijný pobyt v rámci Erasmus+, začína sa výberové konanie na zimný semester akademického roka 2022/2023.

Prihlásiť sa do výberového konania možno od 25.7. do 15.8.2022 výlučne prostredníctvom formulára: https://forms.gle/2T9A9aYiYQosusxM8 

Pre vyplnenie formulára a nahratie príloh treba byť prihlásený do google účtu.

Do formulára je potrebné nahrať dokumenty:

 • Životopis
 • Výpis známok
 • Doklad o ukončení najvyššie dosiahnutého vzdelania
 • Doklad o úrovni znalosti jazyka (ak nemáte medzinárodný certifikát, je potrebné si urobiť nasledovný test: https://www.efset.org/ )
 • Sken študentskej karty
 • Sken občianskeho preukazu a pasu
 • Fotografia na študentský preukaz

Podmienky výberového konania:

 • študent musí byť riadne zapísaný na denné štúdium na ukrajinskej univerzite v ak. roku 2022/2023
 • študent dovŕši min. 18 rokov najneskôr v deň nástupu na pobyt (19.9.2022)
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2 alebo slovenského jazyka na úrovni B2
 • študent študuje rovnaký alebo príbuzný technický odbor aký ponúkajú fakulty STU: SvFFADUMSjFFIITFEIMTF.

V prípade otázok alebo problémov súvisiacich s výberovým konaním môžete kontaktovať Erasmus+ inštitucionálneho koordinátora na michaela.jurkovicova@stuba.sk .

Výsledky výberového konania: 19. August 2022

Začiatok mobility: 19. September 2022

 

Viac informácií nájdete na https://www.stuba.sk/sk/medzinarodne-aktivity/aktuality.html?page_id=13412