Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Dni otvorených dverí na fakultách STU:

  • Stavebná fakulta STU - 8.2.2018

Viac informácií o štúdiu na Stavebnej fakulte a prezentačné video.

Stavebna fakulta

  • Strojnícka fakulta STU - 15.2. 2018

Prečo študovať na Strojníckej fakulte a prezentačné video.

Strojnicka

  • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU - október 2017

Viac o štúdiu na fakulte a prezentačné video.

Faklta elektrotechniky

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU - 29.1. - 2.2.2018 a 26.6.2018

Informácie o štúdiu na fakulte a virtuálna prehliadka fakulty.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  • Fakulta architektúry STU - 21. 11. 2017 

Počas dňa otvorených dverí predstaví fakulta zadania, ktoré riešia naši študenti počas akademického roka, ukáže modely a rovno si jeden návštevníci spoločne urobia. Vyskúšať si možno kresbu s najlepšími pedagógmi, pričom s nimi môžu uchádzači konzultovať a pytať sa na čom ešte zamakať, kľudne si možno priniesť aj svoje domáce práce. Viac o programe dňa otvorených dverí.   Informácie o prijímacom konaní na fakultu a video o fakulte.

fakulta architektury

  • Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - Deň otvorených dverí bude 7. februára 2018

Viac o štúdiu na fakulte a študijných programoch.

Materiálovotechnologická fakulta

  • Fakulta informatiky a informačných technológií STU - 15.12.2017

Prezentácia a ukážky študentských projektov, informácie o FIIT STU, prijímacom konaní, štúdiu, študijných programoch, o súťažiach ProFIIT a IIT.SRC Junior, študentskom živote. Program dňa otvorených dverí.  Dôvody prečo si vybrať túto fakultu a prezentačné video.

fakulta informatiky

  • Ústav manažmentu STU - 15.2.2018                        

 Program dňa otvorených dverí na Ústave manažmentu. Viac o Ústave manažmentu o študijných programoch.

Ústav manažmentu

Desať dôvodov prečo si vybrať STU.

Harmonogram prijímacieho konania na STU a ďalšie informácie o podmienkach prijatia. Ak máte otázky, kontaktujte študijné oddelenia fakúlt príp. rektorát.

Sprievodca prijímacím konaním 2018/19.