Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Dni otvorených dverí na fakultách STU:

Viac informácií o štúdiu na Stavebnej fakulte a prezentačné video.

Stavebna fakulta

  • Strojnícka fakulta STU - 15. 2. 2018. Deň otvorených dverí je zároveň finále Strojárskej olympiády. Viac o podujatí.

Prečo študovať na Strojníckej fakulte a prezentačné video.

Strojnicka

  • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU - október 2017

Viac o štúdiu na fakulte a prezentačné video.

Faklta elektrotechniky

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU - 29. 1. - 2. 2. 2018 a 26. 6. 2018. Program a podrobnosti o Dni otvorených dverí.

Informácie o štúdiu na fakulte a virtuálna prehliadka fakulty.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  • Fakulta architektúry STU - 21. 11. 2017, no fakultu si možno pozrieť kedykoľvek, najbližšie počas Noci architektúry 2018, ktorá bude 15. 2. 2018. Otvorené budú všetky ateliéry, vystavené semestrálne práce študentov, pripravené sú parádne prednášky, ale aj občerstvenie a nakoniec nebude chýbať afterparty.

Informácie o prijímacom konaní na fakultu a video o fakulte.

fakulta architektury

  • Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - Deň otvorených dverí bude 7. 2. 2018. Celý program.

Viac o štúdiu na fakulte a študijných programoch.

Materiálovotechnologická fakulta

  • Fakulta informatiky a informačných technológií STU - 15. 12. 2017. Fakultu si však možno pozrieť kedykoľvek, napríklad v rámci mnohých podujatí pre stredoškolákov, najbližšie napr. IIT.SRC Junior 5. 2. 2018. 

Dôvody prečo si vybrať túto fakultu a prezentačné video.

fakulta informatiky

  • Ústav manažmentu STU - 15. 2. 2018                        

 Program dňa otvorených dverí na Ústave manažmentu. Viac o Ústave manažmentu o študijných programoch.

Ústav manažmentu

Desať dôvodov prečo si vybrať STU.

Harmonogram prijímacieho konania na STU a ďalšie informácie o podmienkach prijatia. Ak máte otázky, kontaktujte študijné oddelenia fakúlt príp. rektorát.

Sprievodca prijímacím konaním 2018/19.

STU a fakulty si môžete pozrieť aj prostredníctvom virtuálnej prehliadky tu