Prejsť na obsah
Verejnosť

V rámci medzinárodného projektu Interreg SK - AT „Digitálne mesto / Digitálna dedina“, ktorého hlavným cezhraničným partnerom je Slovenská technická univerzita v Bratislave, pripravili partneri Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Univerzita Donau-Universität Krems v Rakúsku dotazník, kde hľadajú odpovede na možnosti ďalšieho rozvoja digitálneho inštitucionálneho systému obcí. Cieľom INTERREG projektu Digital Village (DigiVil) je zlepšiť spoluprácu kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémoch a podporiť tak rozvoj ďalších digitalizačných prístupov v rámci celého slovensko-rakúskeho programového územia.

Dotazník je úplne anonymný, poskytnuté údaje nie sú verejné, jeho vyplnenie zaberie cca 10 minút.

Dotazník je k dispozícii na stránke prieskumu DigiVil.