Prejsť na obsah
Verejnosť

Peter Béreš, moderátor: „Rieka ako lákadlo pre turistov. Na Žitný ostrov by ich mohli pritiahnuť ekologické požičovne lodí či pontónové hotely. S nápadmi, ako využiť potenciál Dunaja, prišli študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V Kolárove predstavili stovku projektov, na ktorých pracovali celý semester.“

Lucia Hamran Kollárová, redaktorka: „Pontón v Kolárove, plávajúca reštaurácia s vakmi na sedenie, hotel, aj garáž pre bicykle. Ak by sa papierový návrh druháka architektúry na STU Ivana Šišku stal skutočnosťou, mohol by prilákať cyklistov, ktorí smerujú na medzinárodnú trasu EuroVelo 6.“

Ivan Šiška, študent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: „Ľudia tam nájdu požičovňu člnov a požičovňu bicyklov a plus servis, ten je akože dosť dôležitý vzhľadom na to, že ľudia, keď absolvujú nejaké tie dlhšie trasy, tak vedia si tam doštelovať prevodovky.“

Lucia Hamran Kollárová: „Od prieskumu prostredia až po finálny nákres pracoval pod dohľadom odborníkov celý semester. Rovnako aj stopäťdesiat ďalších študentov architektúry, ktorí takto doplnili teóriu o prax. Projekty sú nielen kreatívne, ale aj ekologické, zväčša drevené a v prírodných farbách. Taká je aj požičovňa lodí od Nikolety Mitríkovej.“

Nikoleta Mitríková, študentka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: „V tomto zadaní aj od nás vyžadovali, aby sme sa napojili na tú prírodu, na tú vodu. Tam išlo dosť aj o tú materialitu a nezasahovať do toho prostredia.“

Lucia Hamran Kollárová: „Vysvetľuje prorektorka Slovenskej technickej univerzity Ľubica Vitková.“

Ľubica Vitkova, prorektorka Slovenskej technickej univerzity: „Mali vytvoriť vlastne akési služby pre cyklistov, turistov, vodákov. Hľadali optimálny mix takýchto služieb.“

Lucia Hamran Kollárová: „Po príklad, ako ekologické stavby či moderné pontóny fungujú v praxi, nemusíme chodiť ďaleko. Napríklad v okolí rakúskej časti Dunaja sú pomerne bežné. Na Slovensku má Dunaj veľký potenciál, no podľa krajinného architekta Attilu Tótha zatiaľ nie je využitý.“

Attila Tóth, krajinný architekt: „Tá pozitívna emócia, ktorú vyvoláva tá možnosť priblížiť sa k vode, priblížiť sa k rieke, priblížiť sa k jazeru, tak to ľudia určite vyhľadávajú. Vidím v tom veľký potenciál prilákať tak domácich, ako aj zahraničných turistov.“

Lucia Hamran Kollárová: „Návrhy študentov nie sú iba školským projektom. Pozrú si ich samosprávy, medzinárodné organizácie, aj rôzne neziskovky. Ak sa im niektorý zapáči, môžu ho pretvoriť na realitu.“