Prejsť na obsah
Verejnosť

Peter Mútňan, moderátor: „Viac turistov na Žitnom ostrove, prilákať by ich mohli ekologické požičovne lodí či pontónové hotely. S nápadmi, ako využiť potenciál Dunaja, prišli študenti Slovenskej technickej univerzity. V Kolárove predstavili stovku projektov, na ktorých pracovali celý semester.“

Lucia Hamran Kollárová, redaktorka: „Pontón v Kolárove, plávajúca reštaurácia s vakmi na sedenie, hotel aj garáž pre bicykle. Ak by sa z papiera stala skutočnosť, mohol by prilákať cyklistov, ktorí smerujú na medzinárodnú trasu Eurovelo 6.“

Ivan Šiška, študent druhého ročníka architektúry na STU: „Ľudia tam nájdu požičovňu člnov a požičovňu bicyklov plus servis. Ten je akože dosť dôležitý vzhľadom na to, že ľudia, keď absolvujú nejaké tie dlhšie trasy, tak vedia si tam dať doštelovať prevodovky.“

Lucia Hamran Kollárová: „Od prieskumu prostredia až po finálny nákres pracoval pod dohľadom odborníkov celý semester. Rovnako aj stopäťdesiat ďalších študentov architektúry, ktorí takto doplnili teóriu o prax. Ich projekty sú nielen kreatívne, ale aj ekologické, zväčša drevené a v prírodných farbách.“

Nikoleta Mitriková, študentka druhého ročníka architektúry na STU: „V tomto zadaní aj od nás vyžadovali, aby sme sa napojili na tú prírodu, na tú vodu. Tam išlo dosť aj o tú materialitu a nezasahovať do toho prostredia.“

Ľubica Vitková, prorektorka Slovenskej technickej univerzity: „Mali vytvoriť vlastne akési služby pre cyklistov, turistov, vodákov. Hľadali optimálny mix takýchto služieb.“

Róbert Lipták, študent druhého ročníka architektúry na STU: „Ja som navrhoval požičovňu člnov v Komárne, aby zapadala do toho prírodného konceptu, aby nenarúšala akože tú okolitú prírodu, aby to celkovo tak ladilo harmonicky, vlastne aj názov tej stavby je že Harmónia.“

Lucia Hamran Kollárová: „Po príklad, ako ekologické stavby či moderné pontóny fungujú v praxi, nemusíme chodiť ďaleko. Napríklad v okolí rakúskej časti Dunaja sú pomerne bežné. Na Slovensku má Malý Dunaj aj Veľký Dunaj veľký potenciál, no zatiaľ nie je využitý.“

Attila Tóth, krajinný architekt: „Tá pozitívna emócia, ktorú vyvoláva tá možnosť priblížiť sa k vode, priblížiť sa k rieke, priblížiť sa k jazeru, tak to ľudia určite vyhľadávajú. Takže vidím v tom veľký potenciál prilákať tak domácich, ako aj zahraničných turistov.“

Lucia Hamran Kollárová: „Návrhy študentov nie sú iba školským projektom. Pozrú si ich samosprávy, medzinárodné organizácie aj rôzne neziskovky. Ak sa im niektorý zapáči, môžu ho pretvoriť na realitu.“