Prejsť na obsah
Verejnosť
Podľa epidemiologického manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sú všetci zamestnanci a študenti STU povinní vyplniť dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní v termíne najneskôr v prvom výučbovom týždni na začiatku zimného semestra.
Táto povinnosť sa vzťahuje aj na všetkých študentov na STU, domácich aj zahraničných.

Zdravotný dotazník vypĺňajte podľa fakulty na ktorej ste zamestnaní/študujete. Pred vyplnením dotazníka je potrebné prihlásiť sa do GSuite na adrese: http://drive.stuba.sk
  

SvF – Stavebná fakulta

https://forms.gle/xujVNfdmE8N2Rtj48 


SjF - Strojnícka fakulta

https://forms.gle/zoqZkAjtvsiVWybk6 


FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky

https://forms.gle/Grr6dM4WfZTAfyh46 


FCHPT - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

https://forms.gle/h9dCEVySf2SxLQgj8 


FAD - Fakulta architektúry a dizajnu

https://forms.gle/27FUggyPFqbwfwpD9 


MTF - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

https://forms.gle/XPxhLLjz7UHAbFYx9 


FIIT - fakulta informatiky a informačných technológií

https://forms.gle/YS8E2HntNtPTRZn2A 

ÚM, rektorát a ostatné pracoviská 

https://forms.gle/SqfQz8WaKfFt6ZJaA