Prejsť na obsah
Verejnosť

Milí naši študenti v zahraničí,

*Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prestáva od polnoci 2. apríla prijímať žiadosti o registrácie občanov SR v zahraničí, ktorí majú záujem o repatriáciu. Následne pristúpi k ukončeniu repatriácií.*

Aktualizované 2. 4. 2020: Repatriácie občanov v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa nekončia, je iba pozastavená ich registrácia. V súčasnosti čaká na repatriáciu v zahraničí približne 3100 osôb.

https://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/vyzva-ministerstva-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti--1?p_p_auth=MhtVGuXb&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2F

Študenti, ktorí sa nezaregistrujú na zastupiteľskom úrade,  tak už  po tomto dátume nebudú môcť požiadať štát o pomoc pri preprave na Slovensko.
Žiaľ, s návratom na Slovensko im tak nebude môcť pomôcť ani Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Z tohto dôvodu by sme  vás, študentov, chceli požiadať, aby ste si ešte poslednýkrát zvážili, či naozaj chcete zostať v zahraničí na mobilite, nakoľko nie je možné predpokladať ako dlho
budú trvať cestovné obmedzenia v Európe.
Stále je možnosť študovať dištančne na zahraničnej univerzite zo svojho domova na Slovensku.
Taktiež by sme vás chceli upozorniť, že pokiaľ budú obmedzenia trvať dlhšie ako Vaša mobilita, Váš grant, žiaľ, nebude možné navýšiť.

Prosím, dôkladne zvážte svoj návrat na Slovensko.
V prípade,  že sa rozhodnete podať si žiadosť o repatriáciu, informujte nás.


Michaela Briatková
Erasmus+ inštitucionálny koordinátor
Útvar medzinárodných vzťahov R-STU