Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 24. marca 2020 rektor STU Miroslav Fikar rozhodol o predĺžení karanténnych a izolačných opatrení na STU až do odvolania. 

Súhrn opatrení: 

  • Výučba prebieha samoštúdiom a dištančnou formou.
  • Zrušené sú všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov a všetky hromadné podujatia v priestoroch STU. 
  • Zrušené sú zahraničné cesty a prijímanie zahraničných návštev
  • Zamestnanci pracujú z domu. 
  • Základný administratívny a prevádzkový chod univerzity je zabezpečený. 

V súvislosti s predĺžením platnosti karanténnych opatrení rektor STU zároveň rozhodol o možnosti posunutia výučby v letnom semestri do 6. júna a možnosti predĺženia skúškového obdobia do 25. júla. 

Toto rozhodnutie je nateraz indikatívne a vytvára rámec pre dekanov jednotlivých fakúlt, ktorí následne samostatne rozhodnú o konkrétnej úprave na jednotlivých fakultách STU. 

Celé znenie Príkazu rektora: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/2020_01_prikaz_d2_full_koronavirus_podpisany.pdf