Prejsť na obsah
Verejnosť

Na Slovensku je evidovaných od začiatku pandémie ochorenia Covid-19 niekoľko desiatok prípadov pacientov s trvalou alebo intermitentnou pozitivitou RT-PCR pretrvávajúcou viac ako 30 dní od objavenia sa prvých príznakov. Títo pacienti sú dlhodobo v karanténe napriek absencii akýchkoľvek klinických príznakov. V literatúre sú popisované prípady dlhodobej detekcie RNA bez priamej korelácie s kultiváciou vírusu a detekcia RNA ešte neznamená prítomnosť viabilného vírusu. Predpokladá sa, že napriek záchytu RNA nie sú títo pacienti infekční.

Možnosti ukončenia izolácie v domácom prostredí aj na základe iných parametrov ako dvoch negatívnych vyšetrení RT-PCR sú nasledovné:

  1. dva nazofaryngeálne výtery RT-PCR s negatívnym výsledkom s odstupom minimálne 24 hodín, realizované u pacienta najskôr tri dni po vymiznutí klinických príznakov a najmenej osem dní od nástupu klinických príznakov, u asymptomatických pacientov dva nazofaryngeálne výtery RT-PCR s negatívnym výsledkom s odstupom minimálne 24 hodín, realizované najskôr 12. deň od prvého vyšetrenia RT PCR.

alebo

  1. pri pretrvávaní pozitívneho RT PCR testu, neprítomnosť klinických príznakov najmenej tri dni, prítomnosť IgG protilátok detekovaných metódou ELISA, u asymptomatických pacientov prítomnosť IgG protilátok detekovaných metódou ELISA,

Uvedené odporúčanie je v súlade s úlohou z rokovania Krízového štábu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

                                               Ignác Chabroň

                                        Útvar prevádzky a krízového riadenia

                                                  vedúci

 

 

Zdroj : ÚVZ SR – HH SR