Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU v Bratislave prof. Miroslav Fikar rozhodol dňa 13.03.2020 o vytvorení "Krízového štábu STU v Bratislave pre riadenie a komunikáciu v súvislosti s mimoriadnym stavom v Slovenskej republike v dôsledku šírenia infekcie Covid -19":

Oliver Moravčik - predseda - +421 905 930 247 - oliver.moravcik@stuba.sk

Alena Michalová- členka - poverená funkciou kvestorky +421                - alena.michalova@stuba.sk

Monika Bakošová - členka - prorektorka +421 917 669 053 - monika.bakosova@stuba.sk

František Hulík - člen - riaditel ŠD STU - +421 905 916 179 - frantisek.hulik@stuba.sk

Ignác Chabroň - člen - vedúci útvaru prevádzky a krízového riadenia - +421 917 669 673, ignac.chabron@stuba.sk


Krízový štáb bol vytvorený s cieľom bezproblémovej komunikácie a koordinácie opatrení v súvislosti so šírením vírusu Covid - 19 s nadriadenými orgánmi centrálnej správy SR, ako aj s magistrátom hl. m. SR Bratislavy a UK v Bratislave.