Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU v Bratislave, Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rozhodol dňa 19. 11. 2021 o aktualizácii "Krízového štábu STU pre riadenie a komunikáciu v súvislosti s mimoriadnym stavom v Slovenskej republike v dôsledku šírenia ochorenia Covid-19":


Mikuláš Bittera, doc. Ing. PhD. - predseda 
prorektor
+421 915 990 185
mikulas.bittera@stuba.sk

Ján Híveš, prof. Ing. PhD. - člen
prorektor
+421 917 674 560
jan.hives@stuba.sk

Rastislav Igliar, Mgr. - člen
poverený výkonom funkcie kvestora
+421 917 669 009
rastislav.igliar@stuba.sk


František Hulík, Ing. - člen 
riaditeľ ÚZ ŠDaJ
+421 905 916 179
frantisek.hulik@stuba.sk


Radovan Široký, Ing. - člen 
riaditeľ ÚZ ŠDaJ M. Uhra v Trnave
+421 918 646 000
radovan.siroky@stuba.sk


Ignác Chabroň - člen
vedúci útvaru prevádzky a krízového riadenia R STU
+421 917 669 673
ignac.chabron@stuba.sk


Andrej Majstrík, Ing. - člen
zástupca ŠČ AS STU
andrej.majstrik@stuba.sk


Michal Dluhý, Bc. - člen
zástupca Rady ubytovaných študentov
xdluhym@stuba.sk


Krízový štáb bol vytvorený s cieľom bezproblémovej komunikácie a koordinácie opatrení v súvislosti so šírením vírusu Covid - 19 s nadriadenými orgánmi centrálnej správy SR, ako aj s magistrátom hl. m. SR Bratislavy a UK v Bratislave.