Prejsť na obsah
Verejnosť

V zmysle článku 2 bod 6 Príkazu rektora č. 8/2020-PR „Opatrenia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v súvislosti s celoplošným testovaním“ zo dňa 29.10.2020 zamestnanec vyplnením elektronického formulára potvrdí svoju účasť na celoplošnom testovaní s negatívnym výsledkom.

V prípade, ak zamestnanec nemá možnosť vyplniť formulár elektronicky, vyplní ho v listinnej podobe pri prvom vstupe na pracovisko po absolvovaní testovania.


Formulár vypĺňajte podľa fakulty/pracoviska. Pred vyplnením formulára je potrebné prihlásiť sa do GSuite na adrese: http://drive.stuba.sk
  

SvF:

https://forms.gle/Y1se6qmRGT8fDZig8

SjF:

https://forms.gle/6q4gq6GTB5k41txm9

FEI:

https://forms.gle/ywXYG2tAShFVyM5o6

FCHPT:

https://forms.gle/Hi1VcowwyFbJVcjA9

FAD:

https://forms.gle/xarM1su6QwwexU549

MTF:

https://forms.gle/RHw3n7E8fGpUhdAa6

FIIT:

https://forms.gle/XPjPWyFNyudGMyGi9

Rektorát a ostatné pracoviská:

https://forms.gle/iJLqng9GNTb3fBb36