Prejsť na obsah
Verejnosť
 • 17.04.2020
  • Ako sa prihlásiť na odubytovanie? (Pokyny k odubytovaniu podľa jednotlivých ŠD)
   Systém pre prihlasovanie na odubytovanie bude spustený v piatok 17.4.2020 o 15.00. Jednotlivým skupinám študentov bol do aktuálneho obdobia štúdia v AIS zapísaný na tento účel vytvorený „špeciálny“ predmet, ktorý uvidia medzi svojimi riadne zapísanými predmetmi. Z názvu predmetu je zrejmý účel. Tento predmet bude po odubytovaní všetkým študentom zo štúdia vymazaný.
   Vstup a pohyb v ŠD je možný výhradne v ochrannom rúšku a rukaviciach (prineste si vlastné). Prineste si podpísané čestné prehlásenie o zdravotnom stave. Na odubytovanie budete mať max. 3,5 hodiny. Pozrite si prehľad usmernení podľa jednotlivých ŠD.
 • 15.04.2020
  • Ako sa predčasne odubytovať z internátov?
   Proces odubytovania bude koordinovaný rezervačným systémom v prostredí AIS (s výnimkou ŠD M. Uhra v Trnave). Prihlasovanie na termín odubytovania bude prebiehať podobne, ako prebieha prihlasovanie na skúšku.
 • 06.04.2020
  • Otvorený list rektora Miroslava Fikara študentkám a študentom STU
   Už 30 dní je naša univerzita fyzicky zatvorená, fungujeme v zvláštnom režime “distribuovanej organizácie” - STU je všade tam na Slovensku, kde sa práve teraz nachádzate vy sami. Viem, že nie je vôbec jednoduché okamžite zmeniť vzdelávacie návyky. Hoci samoštúdium vždy bolo prirodzenou súčasťou štúdia na univerzite, treba povedať, že realizované výlučne “na diaľku” prináša so sebou obmedzenia aj nové výzvy, napríklad, že ako študenti musíte prebrať väčšiu mieru zodpovednosti za spoločný výsledok. A ako počúvam, naozaj sa to deje.
 • 23.03.2020
 • 19.03.2020
  • Aktuálne informácie k prihláškam
   Nateraz nepotrebujete overené potvrdenia, ani výpisy známok, všetko sa dá vybaviť online z domu - požadované dokumenty doložíte dodatočne.