Prejsť na obsah
Verejnosť

Martina Gapčová, moderátorka RTVS: „Slovensko dlhodobo zápasí s nedostatkom kvalifikovaných odborníkov. Bratislavská automobilka Volkswagen preto v spolupráci so Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spúšťa pilotný projekt 4-ročného bakalárskeho štúdia v automobilovom priemysle. Na Slovensku ide o novinku. Zatiaľ ani jedna z vysokých škôl neponúka akreditovaný študijný program profesijný bakalár. Vysvetľuje dekan Strojníckej fakulty Ľubomír Šooš.“
Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU: „Ako bakalár, ktorý je vyslovene pripravený pre potreby praxe, čiže nielen vedomostne, ale aj prakticky. Zatiaľ na Slovenku sú všetci bakalári len akademickí.“
Martina Gapčová: „ Štúdium bude vyzerať prvé 2 roky rovnako ako u bežných denných poslucháčov, ale s letnou praxou v bratislavskom závode. Hovorkyňa automobilky Lucia Kovarovič Makayová.“
Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa automobilky Volkswagen Slovakia: „Na rozdiel od klasického štúdia budú študenti počas celého tretieho ročníka pracovať vo Volkswagen Slovakia, a to už na konkrétnych úlohách a projektoch s prideleným mentorom. Za to im bude prislúchať aj mzda. Vo štvrtom ročníku sa vrátia naspäť na univerzitu a nadobudnuté skúsenosti môžu uplatniť aj pri tvorbe záverečnej bakalárskej práce.“
Martina Gapčová: „ Pilotný projekt plánujú spustiť v septembri najskôr pre 10 študentov. Absolventi by mali nájsť po štúdiu uplatnenie na pozíciách stredného manažmentu. Po akreditácii by od septembra 2018 chceli spustiť program nielen pre automobilový priemysel.“
-END-

Projekt bakalárskeho štúdia v automobilovom priemysle

[Rádio Regina BA, 12:00 07/06/2017]
Marta Výbošteková, moderátorka: „Firmy na Slovensku už dlhodobo upozorňujú na nedostatok kvalifikovaných odborníkov. Bratislavská automobilka Volkswagen preto v spolupráci so Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spúšťa od septembra pilotný projekt bakalárskeho štúdia v automobilovom priemysle. Ide o profesijne orientovaný štvorročný program s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v bratislavskom závode.“
Martina Gapčová, redaktorka: „Na Slovensku ide o novinku. Zatiaľ ani jedna z vysokých škôl neponúka akreditovaný študijný program profesijný bakalár. Vysvetľuje dekan Strojníckej fakulty Ľubomír Šooš.“
Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty: „Ako bakalár, ktorý je vyslovene pripravený pre potreby praxe. Čiže nie len vedomostne, ale aj prakticky. Zatiaľ na Slovensku sú všetci bakalári len akademickí.“
Martina Gapčová: „Štúdium bude vyzerať prvé dva roky rovnako ako u bežných denných poslucháčov, ale s letnou praxou v bratislavskom závode. Hovorkyňa automobilky Lucia Kovarovič Makayová.“
Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa Volkswagenu: „Na rozdiel od klasického štúdia budú študenti počas celého tretieho ročníka pracovať vo Volkswagen Slovakia a to už na konkrétnych úlohách a projektoch s prideleným mentorom. Za to im bude prislúchať aj mzda.“
Martina Gapčová: „Pilotný projekt plánujú spustiť v septembri najskôr pre desať študentov. Člen predstavenstva bratislavskej automobilky Eric Reuting.“
Eric Reuting, člen predstavenstva Volkswagenu: „Bakalár v automobilovom priemysle dôkladne pripraví absolventov pre potreby praxe. My ich budeme čoraz viac potrebovať najmä v súvislosti so zavádzaním nových technológií.“
Martina Gapčová: „Absolventi by mali nájsť po štúdiu uplatnenie na pozíciách stredného manažmentu. Takíto odborníci chýbajú aj v trnavskej automobilke PSA. Hovorca Peter Švec.“
Peter Švec, hovorca PSA Peugeot: „V našom prípade ide konkrétne o posty napríklad technika údržby, analytikov a metrológov. Hovoríme o desiatkach pracovných postov, ktoré by sme takýmto spôsobom vedeli obsadiť.“
Martina Gapčová: „Rezort školstva podľa hovorkyne Ivany Skokanovej oceňuje takúto spoluprácu vysokých škôl a súkromných spoločností.“
Ivana Skokanová, hovorkyňa ministerstva školstva: „Takýto typ spolupráce môže pozitívne ovplyvniť nielen vnímanie bakalárskeho štúdia, ale takisto aj zatraktívniť technické odbory pre budúcich študentov vysokých škôl.“
Martina Gapčová: „Nový program by chceli po akreditácii rozšíriť od septembra 2018. Už teraz o takýchto absolventov prejavili záujem ďalšie veľké strojárenské podniky pôsobiace u nás.“