Prejsť na obsah
Verejnosť

Reportáž v hlavných správach o 19.30:


Adriana Kmotríková, moderátorka: „A poďme na ďalšiu tému. Aj na Slovensku máme univerzitu, ktorej diplom má v zahraničí rovnakú váhu ako diplom tamojších univerzít. Udelenie akreditácie bol zdĺhavý a veľmi detailný proces. Pre Fakultu informatiky Slovenskej technickej univerzity to znamená, že jej absolventov vnímajú ako rovnocenných kolegov prakticky v celom anglicky hovoriacom svete.“
Daniel Levický Archleb, redaktor: „Jediná slovenská fakulta zameraná výhradne na informačné technológie oslavuje tento rok 15. narodeniny a ako darček získala medzinárodnú profesijnú akreditáciu, podobnú akú máte Cambridge či Oxford.“
Robert Redhammer, rektor STU: „Ide o jednu z veľmi náročných medzinárodných akreditácií študijných programov vysokoškolského štúdia v inžinierstve a technológiách. Je to ako architekti majú okrúhlu pečiatku, že áno, je architekt, je registrovaný a je spôsobilý projektovať domy a podobne.“
Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a inf. technológií STU: „Momentálne sme jediní v Česku na Slovensku s medzinárodnou akreditáciu.“
Andrej Švec, študent 2. (posledného) ročníka inž. štúdia FIIT STU: „Výhodou to môže byť práve keby som išiel teda do zahraničia. Keď je jasné, že to akreditovala nejaká britská akreditačná komisia, tak to môže v podstate veľmi pomôcť v tom životopise.“
Mária Bieliková: „Naši študenti si môžu písať titul chartered engineer.“
Daniel Levický Archleb: „ Celý proces trval 17 mesiacov.“
Marián Šimko, prodekan pre inžinierske štúdium FIIT STU: „Toto bolo možnože trošku prekvapujúce, že až do akej miery detailu išli v tom skúmaní toho. Aj preto koniec koncov bol ten proces taký dlhý zrejme.“
Daniel Levický Archleb: „ Britská komisia si vyžiadala viac ako 3300 dokumentov a ich delegácia prišla aj do Bratislavy preskúmať veci na vlastné oči a uši.“
Mária Bieliková: „Hodnotili 84 kategórií a ja s radosťou môžem povedať, že v osemdesiatich z tých hodnotených kategórií sme boli vyhodnotení na najvyššej možnej úrovni.“
Peter Pištek, prodekan pre bakalárske štúdium FIIT STU: „Boli samostatné stretnutia s priemyslom a so študentmi, kde sme boli my vykázaní. Riešili teda ako to funguje, že či to, čo sme tvrdili, aj ozaj je tak, ako tvrdíme.“
Andrej Švec: „Či dokážeme vyriešiť nejaký problém, keď máme s cvičiacim, keď ma niekto nespravodlivo ohodnotí, ako ma niekto nespravodlivo ohodnotí, ako to budeme riešiť a tak ďalej.“
Daniel Levický Archleb: „Daniel Levický Archleb, televízia JOJ.

[JOJ, 19:30 13/02/2018]

Celé video možno vidieť: https://www.youtube.com/watch?v=yCJEIss5MNw&feature=youtu.be

Reportáž  v správach o 17.00:

Fakulta na svetovej úrovni

[JOJ, 17:00 13/02/2018]
Dana Strculová, moderátorka: „Aj Slovensko má univerzitnú fakultu so svetovými parametrami. Dnes sa tým pochválili jej predstavitelia.“
Ján Mečiar, moderátor: „Fakulta informatiky a informačných technológií získala akreditáciu od britskej inštitúcie pre inžinierstvo a technológie IET. Čo je to za organizáciu vysvetlila Mária Bieliková, dekanka fakulty.“
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., dekanka FIT STU: „Profesijná organizácia inžinierstva a technológie, aby teda sme vedeli je naozaj najväčšia a má stošesťdesiatsedemtisíc členov a je tam stopäťdesiat krajín a to, čo sa nám podarilo je, že sme splnili požiadavky britského štandardu pre profesionálnu inžiniersku spôsobilosť.“
Dana Strculová: „Informatici z STU sa teda môžu pochváliť rovnakou akreditáciou akú majú ich kolegovia z univerzít v Cambridge, Oxforde a ďalších kútov sveta.“
Ján Mečiar: „Príprava na to trvala viac ako rok. Fakulta musela dať dokopy a poslať asi dvetisíc sedemsto podkladov. Potom v septembri Briti prišli osobne a presnorili všetky kúty.“
Dana Strculová: „Zaujímalo ich nielen to, ako fakulta vyzerá a aké má laboratóriá, alebo počítače skúmali aj spôsob vzdelávania, objektivitu skúšok, spoluprácu s firmami, či komunikáciu so študentami.“
Ing. Peter Pištek. PhD, prodekan FIT: „Následne boli samostatné stretnutia s priemyslom a so študentmi, kde sme boli my vykázaní a rozprávali sa iba oni nezávisle teda na nás s nimi a preverovali si ako to naozaj funguje.“
Ján Mečiar: „Britskí inžinieri potom vyzbrojení informáciami odišli domov a zobrali si istý čas na dumanie, no a nakoniec dospeli k názoru, že tá slovenská fakulta predsa len za niečo stojí.“
Dana Strculová: „Udelili jej prestížnu akreditáciu ako jedinej IT fakulte na Slovensku a v Česku a vypichli aj jej najväčšie pozitíva.“
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.: „Jednak vynikajúce prepojenie vzdelávania s priemyslom a s praxou. Čo sa týka výskumu, práve oni ocenili zapájanie študentov do výskumu a jeho vplyv na vzdelávania na našej fakulte. Jedno z tých štyroch hlavných ocenení bolo na nadštandardnú úroveň komunikácie so študentmi, no a posledná vec, ktorá bola explicitne ocenená je dynamika, flexibilita a neustály rozvoj fakulty.“
Ján Mečiar: „Asi celkom logicky si mnohí kladieme otázku a čo teraz, čo z toho budú mať samotní študenti, či fakulta, keď majú takéto oficiálne požehnanie od prestížnej organizácie.“
Dana Strculová: „No predovšetkým si budú môcť po úspešnom ukončení štúdia písať titul autorizovaný inžinier, čo otvára dvere do sveta a nielen to.“
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.: „Všetci teraz vedia o nich, že oni sú absolventi fakulty univerzity, kde štandardy sú dodržiavané na tej úrovni ako je britská.“
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU: „Tak je to ako architekti majú okrúhlu pečiatku, že áno, je architekt je registrovaný a je spôsobilý projektovať domy a podobne, takže takúto visačku vlastne získavajú študenti, ktorí absolvujú študijné programy akreditované touto britskou spoločnosťou.“
Ján Mečiar: „Samozrejme fakulta stále má aj slovenskú akreditáciu. Ako nám povedal rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer získanie tej britskej bolo výrazne ťažšie.“
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.: „Toto bolo čo sa týka poskytovania informácií a akýchsi interakcií a samozrejme aj dokumentácie asi trikrát náročnejšie ako je slovenská akreditácia.“
Dana Strculová: „Teraz bude už iba na študentoch, aby všetky ponúkané možnosti využili a takpovediac zamakali na svojej vlastnej budúcnosti.“
Ján Mečiar: „A my sa prenesieme z akademickej pôdy na horskú.“
-END-